Home

Paardenmarkt zandbank

Mercedes Van Volcem Mercedes Van Volce

  1. Brugge zal vanaf vandaag nog fleuriger ogen: onder impuls van schepen Mercedes Van Volcem krijgen de bruggen langs de reien 150 bloembakken. De eerste 12 bloembakken zijn bestemd voor de Ezelsbrug in de Ezelstraat
  2. Zwemmen. De zandbank voor de kust van Knokke-Heist is na de Eerste Wereldoorlog doelbewust gekozen omdat de obussen erin wegzakken. En als er chemische stoffen zouden vrijkomen, lossen die er ook.
  3. Mosterdgas of 1,1'-thiobis(2-chloorethaan) is een vloeistof die als zij op de huid of in de ogen komt of wanneer de damp of nevel wordt ingeademd, sterk, prikkelend en blaartrekkend werkt
  4. Dat op de 'Paardenmarkt' - een munitiestortplaats met zo'n 35.000 ton oorlogsbommen uit de Eerste Wereldoorlog - een kleine hoeveelheid springstof was vrijgekomen, raakte twee maanden.
  5. Bij baggerwerken voor de haven van Zeebrugge begin jaren zeventig kwam het bestaan van de 'overschotjes van de Eerste Wereldoorlog' aan het licht voor de kust van Heist, op de zandbank.

Deze wandeling begint op Place Bastille, de plek in Parijs waar de revolutie begon. Lopend door de oude straatjes van de Marais komen we prachtige hôtels tegen uit de tijd dat de rijken en adel zich hier vestigden Stagebieder registreren Contact. Inlogge

Dat op de 'Paardenmarkt' - een munitiestortplaats met zo'n 35.000 ton oorlogsbommen uit de Eerste Wereldoorlog - een kleine hoeveelheid springstof was vrijgekomen, raakte twee maanden.

Obussen laten liggen, lijkt veiliger dan alles opruimen

Wandeling in Parijs door bekend én onbekend Marai

populær: