Home

Argumenter mot genmodifisert mat

Som økolog og tilhenger av føre-vâr prinsippet mener jeg at vi både kan og bør hindre import av de to genmodifiserte maissortene. Hvoslef-Eides påpeking av at man tillater annen omstridt innførsel, som ulike fremmede arter, produkter sprøytet med forbudte plantevernmidler, eller kylling med resistente bakterier, kan ikke brukes som argument for å tillate gm-mat I kronikken «Vi kan ikke si nei til genmodifisert mat», skriver forfatterne at GMO-motstandere uttaler seg på et tynt faglig grunnlag, basert på følelser. Vår GMO-skepsis er fundert i konkret erfaring med landbruk i utviklingsland. GMO er dyr teknologi som drives av store såfrøselskaper FOTO: EDUARDO MUNOZ NTB Scanpix Mye av motstanden mot genmodifisert mat skyldes organisasjoner som er mot alle former for genmodifiserte vekster, skriver kronikkforfatterne. Her protesterer aksjonister i New York, både mot genmodifisering og mot frø-konsernet Monsanto, som er en pioner på dette området Det vanlige er jo argumenter mot genmodifisert mat (GM-mat). For å vise frem den andre siden, nemlig for GM-mat (og da ikke med argumenter fra industrien !!) har jeg oversatt et oppslag fra bloggen Tomorrows Table forfattet av Pamela Ronald, professor i plantebiologi (utgangspunktet er google translate så dersom noen finner unøyaktigheter så si ifra under kommentarer) Spørsmålet om Norge skal åpne opp for genmodifisert mat for første gang er til sluttvurdering i regjeringen. Nå kan du vise din motstand mot å tillate GMO i Norge. Ingen genmodifiserte organismer er godkjent som mat i Norge. Monsanto og Bayer CropScience har søkt om å få selge to typer genmodifiserte mais

Vi både kan og bør hindre import av genmodifisert mat

God grunn til å si nei til genmodifisert mat - Utviklingsfonde

Vi kan ikke si nei til genmodifisert mat - Aftenposte

Plantar kan modifiserast slik at dei blir meir næringsrike eller tåler miljøpåverknader betre. Dyr blir gjerne genmodifiserte fordi ein ønskjer å bruke dei til behandling av menneske. Ein har for eksempel genmodifisert grisar for at dei skal bli betre eigna for å kunne brukast til xenotransplantasjon (les meir om det i egen artikkel) Genmodifiserte dyr: Man ønsker å gjøre dyrene motstandsdyktige mot sykdommer, få dem til å vokse raskere eller få dem til å produsere mer melk. i Sau har man satt inn hener som gjør at de lager melk med et protein som mennesker med sykdommen cystisk fibrose mangler. Proteinet trekkes ut fra melken og brukes som legemiddel

Genmodifisert mat består av, inneheld eller er framstilt frå plantar, dyr eller bakteriar som har fått endra arveeigenskapane sine ved hjelp av genteknologi. Genmodifiserte plantar er oftast tilført eigenskapar som gjer dei meir motstandsdyktige mot ugrasmiddel eller insektangrep eller ein. Genteknologi, Restriksjonsenzymer Og Gmo 2010 eks. motstandsdyktighet mot antibiotika Plasmidene kan tas ut av bakterien og spleises med et fremmede gen før plasmidet plasseres i bakterien igjen Bakterien deler seg og plasmidet kopieres Bakterien dyrkes opp i store mengder 02.03.2010 2010 8. mot genmodifisert mat i EU fra 1999 (Boy and Cheveigne, 2001). Den samme matpatriotiske . argumenter om risiko for dyrs og menneskers helse tillegges mindre vekt. En kombinasjon av PDF | Kronikk Forskning på GMO må vaere åpen og uavhengig Å trekke en konklusjon om at genmodifisert mat er 100 prosent trygt er nesten umulig. Vi trenger mer åpenhet rundt forskning som.

Start studying Kapittel 7- Bioteknologi og genteknologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools > at all genmodifisert mat er farlig, det gjenstår bare ennå > å dokumentere hvordan. Eller for å snu på det: Kan du dokumentere slik at det er hevet over enhver tvil, at det ikke er farlig? (Selvfølglig kan du ikke det, det er jeg klar over også :-) Og da snakker vi egentlig om sannsynligheten for hvorvidt det er skadelig eller ikke Genmodifisert mat er mat produsert fra organismer som har fått introdusert spesifikke endringer i genmaterialet ved hjelp av gensløyd, en type bioteknologi.Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, til å lage produkter som kan være til nytte for oss

Hva gjelder genmodifisert mat så har genmodifisert soya og rapsmel og olje vært lovlig i norsk dyrefor i mer enn 40 år, og selv om det et riktig at man ikke har lov å selge genmodifiserte produkter som menneskemat i Norge, så omgås lovverket hele tiden gjennom import av matemner og produkter som inkluderer genmodifiserte substanser Planter som er motstandsdyktige mot insekt, virus og sykdommer, reduserer behovet for insektmiddel og gjør at avlingene øker. I Afrika dør opptil 80 % av potetavlingane dersom de ikke blir sprøyta mot et skadelig virus. Ved hjelp av genteknologi er det nå utviklet et genmodifisert potet som er motstandsfør mot dette viruset og gjør insektmidler overflødige

Hvilke argumenter taler for? Hvilke argumenter taler imot? Avslutning: Hva får vi vite i avslutningen? Å ta stilling til en påstand. Eksempler på påstander. Venner er alltid greie med hverandre. Barn bør ikke få bruke internett. Vi burde hatt kantine på skolen. Det må være lov til å snakke selv om man har mat i munnen Hovedbudskap: Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet utført ei helserisikovurdering av den insektresistente soyalinja MON 87701 (EFSA/GMO/BE/2010/79) frå Monsanto. VKM har risikovurdert soyalinja til bruk i næringsmiddel, fôrvarer, import og vidareforedling En liten sommer-episode fra oss hvor vi snakker om følgende: Over 100 nobelprisvinnere mener miljøorganisasjonen Greenpeace og dens motstand mot genmodifisert mat står i veien for at tusenvis av menneskeliv i utviklingsland kan reddes I et par tiår har mer enn 300 millioner amerikanere spist genmodifiserte planteprodukter, og ennå er det ikke rapportert om helseskader av noe slag. I dag er det meste av mais, soya og raps som selges i USA, genmodifisert. Også Canada, Argentina, Brasil og Kina er storprodusenter av genmodifiserte matplanter, og produksjonen med slike plante Noen selskaper nå hevder å være produsere avlinger som kan hjelpe mot visse sykdommer eller gi spesifikke næringsstoffer, som melkeproteiner og jern, som ellers ikke ville være tilgjengelig for enkelte befolkningsgrupper. CONS . genmodifisert mat er for nytt for oss å vite om det kan ha en effekt på menneskekroppen

Ingen genmodifisert mat i Norge. Genmodifisert mat er mat som består av, inneholder eller har blitt fremstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret arveegenskapene ved hjelp av moderne teknologi. Det vil si at de har fått overført et gen fra en annen organisme, slik at de har fått endret gensammensetningen Genmodifisert mat egner seg godt til å få til en faglig diskusjon med vekt på biologi. Men du må gjerne velge et annet tema enn genmodifisert mat. Hva med å spørre elevene om hvilke tema de synes er interessante? Forslag til andre debatt-temaer: Gentesting: Ta for eksempel utgangspunkt i artikkelen om cystisk fibrose 7. Reglene gjelder bare utsetting og sameksistens, og ikke handel med frø, fôr og mat. Medlemsstater kan med andre ord ikke innføre nasjonale forbud mot import av produkter som kommer fra en lovlig utsatt genmodifisert plante (for eksempel en potet eller tomat, om dette skulle bli tillatt i andre medlemsstater). 8 1 Spis ikke, med mindre helsa eller miljøet blir bedre! Om utviklingen i norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat Sammendrag Artikkelen drøfter hvordan norske forbrukeres holdninger.

10 argumenter for, ja du leste riktig, -for- genmodifisert mat

- Dette er første gongen ein godkjenner at dyr som er genmodifisert, blir seld som mat i eit land, og det er ganske dramatisk. Dette dyret skal konkurrera mot vår største matproduksjon, seier professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik. Det er nettavisa Nord24.no som fortel dette. LES OGSÅ: No kan laksen smake. I Afrika dør opptil 80 prosent av potetavlingene hvis de ikke blir sprøytet mot et skadelig virus. Ved hjelp av genteknologi er det nå utviklet en genmodifisert potet som er motstandsdyktig mot dette viruset og gjør insektmidler overflødige

Rundt om i verden er det av hensyn til naturmangfoldet, og i solidaritet til matprodusentene en økende motstand mot GMO (genmodifiserte organismer) .I Norge har GMO vært forbudt siden 1996, men det er allikevel stadig pågang med søknader om å få lov til å dyrke ulike GMO-vekster .Det er all grunn til bekymring for om Norsk mat vil være fri for GMO i fremtiden Genmodifisert mat inneholder de samme byggesteinene som annen mat. Det som skiller genmodifisert mat fra annen mat, er at den genmodifiserte maten består av, inneholder eller er fremstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologiske metoder I medisin kan genmodifiserte organismer derimot bidra til utvikling av mange nye legemidler. Nytten på dette området oppfattes som stor, og motstanden er derfor mindre. Blant forbrukere har det også vært stor motstand mot genmodifisert mat. Mange synes at de mulige farene ved dette ikke oppveies av nytten Naturvitenskap kan kanskje hjelpe oss å konfigurere DNA på nye måter, men gjør lite for å fortelle oss om vi skal bruke denne kunnskapen til å hjelpe mennesker med genetiske sykdommer, utvikle nye former for genmodifisert mat, eller utvikle genetisk krigføring, ved å utvikle bakterier med potensial til å terrorisere store folkemengder

Naturvitenskap kan hjelpe oss å konfigurere DNA på nye måter, men gjør lite for å fortelle oss om vi skal bruke denne kunnskapen til å hjelpe mennesker med genetiske sykdommer, utvikle nye former for genmodifisert mat, eller utvikle genetisk krigføring, ved å utvikle bakterier med potensial til å terrorisere store folkemengder Bør jeg være å spise soya? Oversikt Det skjer igjen og igjen. Det er en matvare som publikum spiser - en som menneskeheten har konsumert for en meget lang tid. Noen publiserer forskning som knytter at mat med en negativ helseeffekt. Ekspertene fortelle alle for å unngå at mat I følge rapporten gav US Public Law 480 og Food for peace-programmet ein måte å kvitte seg med overskytande korn som var kostbart å lagre, og samtidig skaffe mat til verdas svoltne. Lova sa at mat til programmet måtte komme frå innanlandsk produksjon. I tillegg fell mengda skipa mat når fraktkostnadene stig. 7 Per i dag finnes det ingen genmodifiserte mat- eller fôrprodukter som er godkjent for bruk i Norge. - Det er ikke et generelt forbud mot genmodifiserte organismer (GMO), men produktene må godkjennes av norske myndigheter før de kan brukes eller selges i Norge, sier Audrun Utskarpen som er fungerende direktør i Bioteknologirådet

En annen dårlig virkning er at genene i genmodifisert mat kan påvirke bakteriene i kroppen vår. Dette kan føre til at bakteriene gjør en motstand mot penicillin, antibiotika, eller andre viktige medisiner når du er avhengig av det, kanskje i en alvorlig situasjon Noah, som landets største organisasjon for dyrs rettigheter, startet i 2014 en underskriftkampanje mot pelsdyroppdrett - og 143 000 signaturer ble.XJeg finner ingen gode argumenter for hvorfor jeg skal kle meg.Politisk arbeid er en vesentlig del av noahs kampanje mot pelsdyroppdrett - per 2018 Rapporten er skrevet av forsker Annichen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, på oppdrag for Nettverket for GMO-fri mat og fôr i Norge. I løpet av januar og februar 2017 foretok de en undersøkelse blant norske forbrukere for å kartlegge deres holdninger til genmodifisert mat Interessante temaer for en argumenterende Research Paper Argumenterende forskningsartikler forsøker å overbevise leseren av forfatterens synspunkt og ofte motivere leseren til å ta affære. De består av logiske argumenter og bevis som støtter forfatterens påstand samtidig ta det motsatte synspunkt argument Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinteres

Si NEI til genmodifisert mat! - Hesselberg

Begrens risikoen for smitte. Gode hygieneløsninger sikrer dine ansatte mot unødvendig eksponering av bakterier Vi kan skape et uhyret istedenfor. For eksempel sånn som det står i Eureka 10. boka på side 18 at olje raps er en plante som kan genmodifiseres slik at den produserer et giftstoff mot skadeinsekter. Men forsøk har vist at giften som genmodifisert olje raps produserer, ikke bare rammer skadeinsekter Spør du meg er de fleste mot-argumentene basert på følelser, feil logikk, feilinformasjon og mangel på kunnskap. De resterende argumentene er argumenter for at det vil ta oss lengre tid å nå teknologisk singularitet eller argumenter for at det er vanskelig å anslå fremtiden med sikkerhet og nøyaktighet Min professorkollega Trine Hvoslef-Eide argumenterer i Aftenposten 13. nov. for at Norge bør tillate genmodifisert mat (gm-mat). Spørsmålet gjelder akkurat nå import av to maissorter i dyrefôr. Begge sortene er laget for å tåle større mengder ugrasmidler, hvorav det ene middelet er så giftig at det er forbudt i Norge

Tema: Genmodifisert mat - Bioteknologiråde

 1. Genmodifisering av mat er et meget omdiskutert emne verden over. Meningene er motstridene og selve kjernen i saken er så mangt. Ukjente og kjente bivirkninger er helt klart et viktig tema, men også etikken bak det hele berører mange. Å genmmodifisere mat går kort fortalt ut på å forandre arvestoffet hos dyret eller planten som skal bli til matvare
 2. — For det første vet vi ikke langtidseffekten av genmodifisert mat, og for det andre er det tilsatt visse giftige ting, som bakterier og virus, og som vi ikke vet hvordan påvirker våre kropper, sier Anne Kristine Thorsen, en av initiativtakerne til demonstrasjonen på Domkirkeplassen i.
 3. Å lage ein genmodifisert organisme. Dersom en ønsker å få en bakterie til å produsere ett bestemt protein, for eksempel insulin som kan brukes som medisin av personer med diabetes (sukkersyke), må man lage et plassmiddel som inneholder genet for proteinet (figur 3)
 4. Dere kan bruke både programmet og læreboka og aktuelle artikler fra aviser og internett til å finne argumenter. Under debatten neste gang møtes fem (eller 10) elever med ulike roller. Dere bør drøfte etikk, samfunnsnytte og helserisiko ved bruk av genmodifisert mat. Tildeling av roller
 5. I denne artikkelen drøfter vi hvordan norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat har endret seg gjennom årene. Allerede da genteknologi ble etablert som et eget forskningsfelt og utviklingsområde på 1980-tallet,.
 6. Myte 2. Den amerikanske befolkningen har spist genmodifisert mat i årevis, og det viser at det er trygt. Det eneste dette viser, er at det ikke er svært farlig eller dødelig. Forskningen er ikke god nok til å fastslå endelig hvilke konsekvenser GMO har. Myte 3: Vi må ha genmodifisert mat for å brødfø verde
 7. Kortreist mat er blitt viktig i disse klimatider. For å redusere transporten og klimagassutslippene er en opptatt av å benytte lokale matprodusenter. Å transportere en tallerken ferdiglaget mat fra Bergen til Sørum, er sikkert ikke den største trusselen mot klimaet

Men når motstanderne stort sett kommer med håpløse argumenter som handler om at kvinner og særlig feminister er teite, så må jeg bare svare, for denne typen argumenter er ikke gode nok. De viktigste argumentene mot slik jeg ser det er at det med krav om 50 % av hvert kjønn på listene vil bli umulig å stille rene manns- og kvinnelister Det er flere eksempler på at en forsøker å forbedre maten ved å endre på genene. Angi to nettsteder som argumenterer for og/eller imot genmodifisert mat og oppgi to argumenter for og to argumenter imot. Gi en kildekritisk vurdering av nettstedene Argumenter for og imot av Kloning Kloning treffer mainstream som en vitenskapelig debatt da forskere klonet et lam som heter Dolly i 1996. Kloning er en prosess som resulterer i en identisk genetisk kopi av et biologisk produkt som celler, vev, gener eller hele enheter. Etter forske

Spør en biolog - genmodifisert mat - biologforeningen

I England har man forbud mot salg av ekstra store brus, og også forbud mot annonsering av hurtigmat på undergrunnsbanen. - Skal man overleve som mat- og drikkeprodusent må man være. «den store samtalen» om genmodifisert mat som pågår i Norge. Jeg ønsker å frem-stille kunnskap om forståelser av genmodifisert mat og hvordan ulike forståelser gir føringer for både innhold og mening i den norske diskursen om genmodifisert mat. Genmodifisert mat får ulik betydning avhengig av aktørenes bakgrunn og posisjon I Norge er det forbudt å dyrke genmodifiserte planter, men det ble i 2008 tillatt å selge mat med genmodifisert innhold . Norge følger en restriktiv politikk på genteknologifeltet, der etikk og trygghet for miljø og helse står sentralt. Framstilling og bruk av genmodifiserte organismer i Norge er regulert i genteknologi loven Jun 2013. Eller oppfrer man seg simpelthen som folk og str opp mot hetsing. Argumenter mot skalte markedsmonopol og derfor er hersketeknikker via. Skal kunne beskytte seg mot et astroidenedslag eller kolonisere rommet 16. Jan 2017. Folkeretten kan ogs utarte til en hersketeknikk utvd av systemets fremste I tillegg til å beskrive de faglige sidene av temaet, må de da analysere argumentasjonsknep og sette egne ord på egne meninger. Vi ønsker å gjennomføre undervisningsopplegget i en vg3-klasse da vi erfarer at elevene på dette trinnet er mer modne i forfold til refleksjoner rundt både egne og andre sine argumenter

Genmodifiserte organismer - SlideShar

 1. Genmodifisert mat er mat produsert fra organismer som har fått introdusert spesifikke endringer i genmaterialet ved hjelp av gensløyd, en type bioteknologi.Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, til å lage produkter som kan være til nytte for oss
 2. Hva gjelder genmodifisert mat så har genmodifisert soya og rapsmel og olje vært lovlig i norsk dyrefor i mer enn 40 år, og selv om det et riktig at man ikke har lov å selge genmodifiserte produkter som menneskemat i Norge, så omgås lovverket hele tiden gjennom import av matemner og produkter som inkluderer genmodifiserte substanser
 3. Bakgrunn: Trygt med genmodifiserte matplanter
 4. Hvor skeptiske bør vi være til GMO? - Nibi
 5. GMO er ingen løsning - Ytring - NRK

Genmodifiserte dyr og mikroorganismer - Bioteknologiråde

Genteknologi, Restriksjonsenzymer Og Gmo 201

 1. (PDF) Spis ikke, med mindre helsa eller miljøet blir bedre
 2. forskning.no > Forskning på GMO må være åpen og uavhengi
 3. Kapittel 7- Bioteknologi og genteknologi Flashcards Quizle
 4. Genmodifiserte planter - Google Group

Genmodifisert mat - Wikipedi

 1. Tradisjonskost: Soya er utrivelige greier! Hvorfor bør man
 2. Argumenterende tekst UNDERVISNINGSMETODER
 3. Helserisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (EFSA

Norske Podcasts - Home Faceboo

populær: