Home

Dannelse af kul og olie

Kul er en bjergart der er dannet ved at dyre- og planterester er faldet til bunds i gamle havområder. Her er det med tiden blevet dækket med sand, ler og sten som har lukket tilførslen af ilt, hvorefter plante- og dyreresterne begynder at rådne Animation om hvordan olie og gas er blevet dannet som fossile brændstoffer. Fra Økolariets særudstilling Din vej til ren Energi, hvor der sættes fokus på hvordan vi kan producere og forbruge. Olie og kul kaldes fossile brændstoffer. Det betyder, at de er blevet dannet for mange år siden og består af plante- og dyrerester fra en anden tid. I Europa har man brugt kul og olie siden industrialiseringen i 1800-tallet

kul og olie - naturvidenskabsfagligt - kulogolie - Google Site

 1. Organisk stof aflejret i bestemte lag i jorden tilsat særlige tryk- og temperaturforhold og millioner af år. Olie- og gasdannelsen i undergrunden er en kompliceret proces. Dannelse af olie og gas - undervisningsmateriale til geograf
 2. Klima og miljø, energi, fysik & kemi, natur: Kul og olie: En animationsfilm, der viser hvordan kul og olie blev aflejret i jorden, hvornår vi begyndte at bruge råstofferne og hvilken betydning, det har haft for vores samfundsudvikling
 3. Men fisk og rejer begynder at få en bismag af olie, og i en stor zone bliver der udstedt fiskeforbud. Zonen udvides senere, så den dækker omkring en tredjedel af Den Mexicanske Golf, der normalt er storleverandør af fisk til det amerikanske marked
 4. Fossile brændsler har et højt energiindhold. At fyre med kul, olie eller naturgas er enkelt og forholdsvist ukompliceret. Fossile brændsler udgør hovedparten af verdens energiressourcer og tegner sig i dag for 64 % af verdens el-produktion. De vil vedblive med at være et nødvendigt element i verdens energiforsyning i den overskuelige fremtid

Sådan er olie og gas blevet dannet - YouTub

Olie, kul og gas bliver brændt af, og på den måde sendt ud i atmosfæren i form af drivhusgassen CO 2. Denne udledning af CO 2 er den væsentligste årsag til, at den naturlige balance i atmosfæres indhold af CO 2 har ændret sig, så vi nu kan forudse store klimaændringer på Jorden Af koks kan man med vanddamp producere vandgas, der efter rensning kan anvendes til syntese af ammoniak og methanol. Koksovngassen er rig på hydrogen, der kan udskilles og anvendes til syntese. Kul er i høj grad blevet afløst af olie og gas som basis for kemikalier. Kultjære udnyttes dog stadig — i Danmark af Koppers Denmark i Nyborg (tidl olie, tyktflydende væske, der ikke er blandbar med vand. Begrebet omfatter tre kemisk forskellige grupper: Animalske og vegetabilske olier består af fedtstoffer (se fedt, lipider, olieplanter og spiseolie), æteriske olier hovedsagelig af terpener, mens jordolie, mineralolie eller råolie er en gul til sortbrun væske, der i det væsentlige består af carbonhydrider (kulbrinter) Aflejringer, som består af sedimenter, som har et stort indhold af organisk materiale er den første forudsætning for dannelse af gas og olie. Det organiske materialer består af døde mikroorganismer, planterester og alger. Plantematerialet er afgørende for om der danner gas eller både gas og olie Det er dermed leverancerne af olie, kul og naturgas, der primært har været ramt af kriser. Oliekriser er den mest almindelige form for energikriser i nyere tid. Dette er der en række grunde til: For det første er olie i dag det absolut mest væsentlige brændstof til transport

Olie og kul - et undervisningsmateriale til naturteknologi

 1. Og resultaterne var slående: Det kul, som dannede olie, var meget yngre end det, som kun kunne danne gas. Tilmed havde det en betydeligt mere kompleks sammensætning og rummede lange kæder af såkaldte kulbrinter med mere end 20 kulstof-atomer, hvilket er en forudsætning for, at olie kan dannes
 2. dske udslippet af SO 2 og NO x ved at rense røgen. Fremtid med eller uden kul. Der er store forekomster af kul verden over, og man udvinder det næsten overalt. Mange lande i Europa arbejder for at reducere brugen af kul i overensstemmelse med Kyoto-protokollen
 3. Det er antallet af hydrogen og carbon atomer, der bestemmer om vi har med olie eller gas at gøre. Olie høre til de såkaldte fossile brændstoffer, sammen med eksempelvis kul og gas, men Olie bliver, blandt andet, også brugt til produktion af forskellige produkter inden for den kemiske industri, herunder plastik
 4. Og hvis andelen af fossil energi bliver ved med at være den samme, vil udledningerne af CO2 også stige med ca. 60 procent. Forbrœnding af fossile brœndsler som kul, olie og naturgas ved lave temperaturer (under 700°C) medfører dannelse af lattergas. Op imod 70 procent af den menneskeskabte lattergas kommer fra afbrœnding af fossile.
 5. Energimuseet fortæller i denne animationsfilm, hvordan kul og olie blev aflejret i jorden, hvornår vi begyndte at bruge råstofferne og hvilken betydning, det har haft for vores samfundsudvikling
 6. Fjernvarme og fjernkøling; Fjernkøling; Brændselsfleksibilitet; Stort og småt; Transmissionsselskaber; Dansk erfaring; En politisk farbar løsning; Hva' nu hvis... Spar med fjernvarme; Inde i varmen; Sådan er kul blevet dannet; Verdens reserver af kul; CO2, kul og ilt i balance; Drivhuseffekten; Kul og olie
 7. Der findes adskillige typer råolie. Nogle typer er tunge og andre er lette. Ligeledes er nogle lyse og andre helt mørke. Alle former for olie består af to typer for grundstoffer, nemlig kul og brint. I 1966 blev der for første gang fundet olie i Danmark, men produktionen af olie begyndte dog først i 1972. I dag er Danmark selvforsynende

Olie var tidligere ensbetydende med planteolier af forskellig slags. Da man fandt oliekilder i jorden, kom produkterne derfra til at hedde jordolie eller stenolie (egentlig blot en oversættelse fra latin petra oleum) for at kunne adskilles fra de gammelkendte planteprodukter (sml. terpentin med mineralsk terpentin) Denne video gennemgår hvordan kul dannes og forskellige former for kul. Dannelsen af kul Af Restudy . Dannelsen af olie og gas 1 Jon Franklin 00:12:51 Kul og olie Olie og kul kaldes fossile brændstoffer. Det betyder, at de er blevet dannet for mange år siden og består af plante- og dyrerester fra en anden tid. I Europa har man brugt kul og olie siden industrialiseringen i 1800-tallet Kravene for dannelse af olie Indledning - 100 grader = olie - Over 150 grader = gas Grundstofferne Af Helena, Ditte og Janni Hvordan dannes olie og naturgas? Olie eller gas - Kulstof og brint Dannelse -Kildebjergart med organisk materiale

Dannelse af olie og gas - undervisningsmateriale til geograf

 1. Se på YouTube om dannelse af kul - Klik. Fossile brændstoffer Brunkul er en tertiær dannelse, dannet af kæmpefyr, sumpcypresser, nåle- og løvtræer, mos og græs fra søer og sumpe - altså masser af organiske forbindelser (kulbrinter), som vi kender det fra olie og alm. stenkul
 2. Kul i undergrunden kan danne både olie og gas. Men forskerne har traditionelt opfattet kul som en kilde til dannelse af gas snarere end til olie. Nye forskningsresultater bestrider denne opfattelse og viser hvordan kul kan danne olie og under hvilke omstændigheder
 3. delige kulbrinter er bestemt af antallet af kulstofatomer i den enkelte type gas- eller oliemolekyle

Kul, olie og gas kaldes fossile brændstoffer. De fossile brændstoffer er dannet for millioner af år side. dannelse af gas og olie. Olie og gas. E1.2.3 Opgave. Blandt de vigtigste arbejdsområder er detaljeret karakteristik af råolier til brug for kortlægning af forskellige typer olieforekomster, korrelation mellem olietyper og mellem olietyper og deres kilder, blandingsproblemer i oliebrønde og pipelines, reservoir-geokemiske studier, dannelse af olie fra kul, petrografisk og geokemisk. Kul, olie og gas Generelt info Olie, kul og gas er en energireserve, det har ligget i millioner af år i jorden. Gas Gasværk var meget vigtigt til leverandører. Den gang importeret man stemkul, det blev varmet op i lukkede beholder Udfasning af kul og olie Omkring 250.000 helårsboliger i Danmark varmes op med oliefyr. Men høje priser på fyringsolie gør det til en dyr fornøjelse for oliefyrsejerne, og miljøet må også betale sin pris Dannelse af kul 13. juni 2018 af caro6331 - Niveau: 9. klasse Jeg er ved at lave en opgave til min eksamen, hvor jeg skal forklarer hvordan kul bliver dannet, og hvorfor det udleder CO2 ved afbrænding

- Øgning af olieviskositeten (olien bliver tykkere), reduktion af effektiviteten og vanskeligere koldstarter. - Dannelse af kul aflejringer og sort slam, der blokerer oliekanalerne, så vitale dele af motoren ikke får tilført olie. - Dannelse af syrer, som kan korrodere lejeme tallerne De dannes både ved naturlige processer som vulkanudbrud, skovbrande og den geologiske dannelse af kul og olie, og ved menneskets aktiviteter som afbrænding af fx affald, olie, kul, træ eller tobak. De har været på Jorden siden de tidligste tider og er spredt ud over hele kloden via røg og olieudslip Kraftværker bruger to slags kul: brunkul eller stenkul. Brunkul blev dannet på basis af tidligere moseområder under højt tryk for 15-20 mio. år siden. Stenkul blev dannet på samme måde, men blev udsat for yderligere tryk og opvarmet i 300-350 mio. år langt nede i jorden Dansk energipolitik. Det langsigtede mål for dansk energipolitik er målet om, at Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. Uafhængigheden vil øge den danske forsyningssikkerhed, gøre den danske økonomi mere robust overfor svingende priser på olie og gas, og bidrage til at nedbringe drivhusgasudledningerne Plast er lavet af olie, og det er der rigtig god fornuft i. Som plastik kan nemlig gøre gavn mange gange. Læs mere om, hvordan man laver plastik her

Fagportaler | Gyldenda Kul er med i familien af fossile brændstoffer og verdens CO2-forurener nummer et, når det kommer til energi. Der er rigtig meget kul i verden, og de kendte reserver ventes at række omkring 110 år frem i tiden ved de nuværende produktionsniveauer, og kul er væsentlig mere udbredt end de øvrige fossile brændstoffer, olie og gas, som vurderes at række 45-55 år frem Det langsigtede mål for dansk energipolitik er målet om, at Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. Uafhængigheden vil øge den danske forsyningssikkerhed, gøre den danske økonomi mere robust overfor svingende priser på olie og gas, og bidrage til at nedbringe drivhusgasudledningerne. Omstillinge Dannelsen af Olie gas og kul Af Restudy . Fælles Mål for faget naturgeografi C draft Af Restudy . + Tilføj fi

Hvordan dannes kul og olie? - DUDAs læringsvideoe

I moler, som er gammel havbund, kan man finde mange fossiler, der fortæller os om Danmarks dannelse. Til produktionen af energi henter vi både olie, kul og gas i undergrunden. I Danmark henter vi olie og naturgas fra Nordsøen, men der er også prøveboringer i gang for at finde olie og naturgas under landjorden Hvad anvendes olie og naturgas til? Hvordan sker dannelsen af olie og naturgas? DANNELSE AF OLIE OG NATURGAS Kulstofkredsløbet og drivhuseffekten? Olie- og gasvindue

Det er næsten rent kul. Cracking af organisk materiale. Ud af det kommer vand og simplere organiske forbindelser og i sidste end en rest kul, vi kan banke ud ad glasset og undersøge nærmere - fx i et forbrændingsrør - hvad er det gode ved at bruge kul og olie - olie er ligesom kul, dannet ud af planter og andre organismer - hvad er det dårlige ved at bruge kul og olie? - det udleder kun CO2 når vi bruger det til at fragte os rundt, kraftværker, oliefyr vi har fundet et skema ang. kul. vi kan se at fra 1999 til 2008 har den steget med 24,8 som er både. Evnen til at gemme og omdanne energi til en form , der er nyttige når det er nødvendigt brændstof stigningen af fossiler brændsler eller energiforbrug Typer Kul, olie og naturgas er de store fossile brændsler . De er skabt af rådnende plante eller animalsk materiale . Ifølge Energy Information Administration , er 91 procent af kul. Men over en årrække har den menneskeskabte CO2 været eksponentielt stigende, og stigningen bringer ubalance i Jordens naturlige økosystem. CO2 fra fossile brændstoffer som olie og naturgas hører ikke naturligt til i atmosfæren. Derfor stiger CO2-indholdet i atmosfæren, når vi udvinder bl.a. olie fra undergrunden og brænder det af

Disse kommer i luften og kan ophobes til ro. Hvis solen er høj, og effekten er enorm flytte disse gasser reagerer til dannelse af ozon. PM10 Gå blande vinter smog dvs. svovldioxid sammen med partikler. På den ene side er dette forårsaget af udledning af affald såsom transport, gødskning i landbruget og fabrikker Dette er en rapport om indvinding af olie fra kridt. Formål Formålet med forsøget er at finde ud hvad kridt er for en bjergart og hvordan man kan bestemme dens porøsitet og dermed den potentielle mængde olie, der kan være i kridtet

Miljøkatastrofe: Olien fossede ud Illvid

Ærø Olie bestyres af Jens Groth Pedersen som har været ansat siden 1999. Desuden har Jørgen Albertsen været tilknyttet som chauffør siden 2009. Lokale personer som har et stort kendskab til hele øen. Ærø Olie er medlem af OK som er 100% danskejet og er eneste olieselskab som har baggrund i andelstanken Der sker en bevægelse af olie og gas i undergrunden. Migrationen betyder, at olien og gassen bevæger sig op gennem undergrundens aflejringer. Migration af olie og gas fra kildebjergarten sker som et resultat af, at olie og gas har en mindre massefylde end vand. Migrationen olie og gas er illustreret på figur 3.2.48 Selvfølgelig bliver der produceret kul og olie som aldrig før. For det er nu eller aldrig selskaberne skal presse så meget produktion ud af deres anlæg som muligt, da de som det tegner sig nu skal neddrosle eller måske helt lukke produktionen af kul og olie længe før ressourcerne i deres anlæg er udtømt - Øgning af olieviskositeten (olien bliver tykkere), reduktion af effektiviteten og vanskeligere koldstarter. - Dannelse af kul aflejringer og sort slam, der blokerer oliekanalerne, så vitale dele af motoren ikke får tilført olie. - Dannelse af syrer, som kan korrodere leje-metallerne væsentlig lavere kvalitet og brændværdi end f.eks. kul og olie [2]. Halm er et CO 2-neutralt brændsel, som indeholder høje koncen-trationer af mikro- og makronæringsstoffer, bl.a. K, Si and Cl [3]. Ved forbrænding af halm på rist frigøres der en stor del af K sammen med næsten al Cl, hvilket fører til belægningsdannelse med et høj

Olie stammer fra marine aflejringer, der er en blanding af dødt plankton og alger. Dannelsen er sket under meget højt tryk og høje temperaturer igennem millioner af år. Olie indeholder mange forskellige kemiske forbindelser, der dog stort set alle indeholder carbon Fremtidens Danmark bliver uden kul og olie I Danmark har vi en drøm om at blive uafhængige af fossile brændstoffer og i stedet lade os forsyne af vedvarende energi. Det er på tide at forvandle drømmen til en plan. Det er først og fremmest vindenergi, som er løsningen

Fossile brændsler - Kul, olie og naturgas - Experimentariu

Rapporten beskriver en bestemmelse af olie i kridt via indvinding af olie fra kalk. Vi bruger to prøver, en med olie og en uden olie. Formål 1. Finde ud af hvad kridt er for en bjergart og hvordan man kan bestemme porøsiteten og dermed den potentielle mængde olie, der kan være i kridtet. 2 Det sorte bundslam, der findes her, kan derfor blive til fremtidens kildebjergart for olie og gas. Sort bundslam og kul dannet i søer og sumpe på land kan også fungere som kildebjergart for gas og olie. Dannelsen af olie og gas forudsætter, at kildebjergarten begraves under yngre lag, så der sker en opvarmning Porøsiteten kan også reduceres ved kemisk udfældning af nye mineraler i porerummene. Porøsiteten er en vigtig reservoirparameter i forbindelse med beregningen af reserverne i et olie- eller gasfelt. Kridtklinterne på Møn, Stevn Klint og i kridtgravene i Nordjylland er gode eksempler på kalkreservoir-bjergarter. Langs de danske kyster. Det er dog muligt , at fortsat offshore efterforskning og udvikling af andre oliereserver , såsom skiferolie , kunne give yderligere olie , der i øjeblikket ikke er tilgængelig for udnyttelse . Natural Gas Naturgas er dannet gennem processer svarende til dem , der forårsager dannelse af kul og olie I slutningen af sidste år pegede flere rapporter på, at USA inden for ganske få år vil overtage henholdsvis Saudi-Arabiens og Ruslands position som verdens største olie- og gasproducent. Allerede i 2015 vil USA således blive verdens største producent af gas og i 2017 største olieproducerende.

Olie, gas og kul gik frem i 2018, mens investeringer i vedvarende energi stagnerede. Det er konklusionen i den nyeste udgave af International Energy Agency's årlige rapport om investeringer i energisektoren Hvordan fremstilles PVC? Det færdige PVC-produkt er et resultat af en række kemiske processer udført af virksomheder i en lang værdikæde. Selve PVC-råvaren, også kaldet resin, bliver produceret af virksomheder der omdanner salt fra undergrunden og olie eller gas Hej DF. Jeg er muslimsk dansk arbejdskraft, som har holdt døende i hånden, trøstet familier og bedøvet svært syge. Hvad med seriøst snart at knytte i og lade os utallige danske muslimer passe vores arbejde i fred Når f.eks. kraftværk brænder olie, kul eller affald til el og fjernvarme, udvikles der svovldioxid. Når svovldioxid går i forbindelse med vand kan det give syreregn, og det skal derfor filtreres fra. Du har valgt at undersøge, hvordan SO 2 kan filtreres ud af røg. Lav først blad 3.7. D Mobilect 44 har høj modstandsdygtighed overfor kemisk nedbrydning under tilstedeværelse af jern og kobber. Dette reducerer dannelse af slam og olieopløselige oxidationsprodukter. Mobilect 44 er inhiberet med en phenolisk antioxidant for at forlænge oliens levetid, hvor den udsættes for luftpåvirkning

Men hovedrsagen til, at Rusland ikke kan udelukkes af omrdet omkring det. Baltiske Hav, er. De Nordiske Lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har hidtil ikke vret en. Det er planen at udskibe kul, gdning, olie og andre Der let kan kommunikere med alle andre fra resten af verden, der ligner Mind map: Energi i DK -> Kul (fossilt brændstof), Olie (fossilt brændstof) (Dannelse:), Gas (fossilt brændstof), Vedvarende energi (sol (alt vedvarende energi skabes af solen), vand, vind, geotermisk energi, ), Kernekraft (Ikke DK) (), Naturgas, Problemstillinger (Energiressourcerne slipper op, Politik/penge til forsking og udvikling af vedvarende energi, Negativ effekt på miljøet og. Effekten af stegetid og -temperatur på kvaliteten af spiseolier . Udarbejdet af . Charlotte Jacobsen . Professor MSO DTU Fødevareinstituttet . Iben Holmer, Jenny Simony Jensen, Stine Stampe Madse

Lav forsøg med afbrænding af kul og olie - okolariet

Mængden af biomasse, der anvendes globalt, udgør ca. 12 % af det samlede energiforbrug og udgør samtidig 80 % af den samlede vedvarende energi. I Danmark udgør biomasse ca. 70 % af forbruget af vedvarende energi, og biomassen tager form af fx halm, træ og nedbrydeligt affald, mens biogas bidrager lidt mindre Ja, under særlige forhold kan det gemmens i millioner af år i havbunden og omdannes til olie. De fossile brændstoffer, som vi bruger til udvinding af energi i dag, blev dannet under helt særlige forhold, som var gældende millioner af år tilbage. Der sker ikke en løbende dannelse af fossile brændstoffer, som kan erstatte forbruget Kul er et fossilt brændstof stof dannet ved nedbrydning af plantemateriale under ekstreme varme og tryk . Over millioner af år , konverterede varme og tryk af jorden anlægget sagen i en blanding af kulstof og kulbrinteforbindelser . Når kul opvarmes, fanget energi det indeholder, er frigivet til at levere brændstof Study 27. Optagelse af kulhydrater og dannelse i lever og muskler flashcards from 's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

6. Dannelsen af olie og gas 2 . Denne video gennemgår hvad man gør for at finde mere olie og gas. Den gennemgår også hvor i verden man kan finde det, og hvordan man destillerer olie Det er endvidere en fordel hvis dansk naturgas i en periode kan erstatte kul i fx Tyskland og Polen. SF ønsker derfor ikke et ensidigt dansk stop. I - Liberal Alliance Så længe der er efterspørgsel på olie og gas fra den danske del af Nordsøen og det er rentabelt at udnytte den ressource, skal Danmark producere

populær: