Home

Bestyrelsesuddannelse finansielle virksomheder

Bestyrelsesuddannelse - Finanssektorens Uddannelsescente

Et univers af kompetente og engagerede undervisere og aktive medkursister er fundamentet for en spændende uddannelse, som har inspireret mig fagligt og givet mig indsigt i yderst relevante problemstillinger som bestyrelsesmedlem i den finansielle sektor Modulopbygningen af Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder Modul 2 - Strategi i finansielle virksomheder • Vision, strategi, mission • Strategi og risiko • Strategi kontra drift, • Håndtering af fejlslagen strategi • Mål- og succeskriterier • Bestyrelsesudvikling og -evaluerin Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder. Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye såvel som erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at varetage bestyrelseshverv i pensions- og forsikringsselskaber 7 Vi anbefaler Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder : Jørgen Horwitz Adm. direktør, Finansrådet Den finansielle sektor har oplevet en markant ændring af markedsvilkårene. Det betyder, at der stilles store krav til bestyrelsesmedlemmernes behandling af såvel bankens risici samt strategi

Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV) Holdet, der starter i efteråret 2019, er fuldtegnet, men du har mulighed for at skrive dig på en uforpligtende venteliste. Vi forventer at udbyde næste hold med start efterår 2020 I 2018 afholdes også programmerne; Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder (4 dage), Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde (2 dage), Grundkursus for Bestyrelsesmedlemmer i Bank og Realkredit hhv. Pension og Forsikring (5 dage), samt Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber (3 dage). Læs mere om CBS Bestyrelsesuddannelsern Grundkursus for Bestyrelsesmedlemmer har ændret navn til Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder. Formål. Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Kurser til bestyrelsesmedlemmer inden for den finansielle sektor. at nyvalgte medlemmer af bestyrelser i finansielle virksomheder gennemfører en grunduddannelse ved en godkendt kursusudbyder. men også at inddrage de to institutioners omfattende erfaring med bestyrelsesuddannelse og. Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig -Nye krav og tendenser i praksis . Udbytte. På kurset får du overblik over de krav, der stilles til ledelsen i finansielle virksomheder via indblik i den finansielle regulering og Finanstilsynets praksis og retspraksis om bestyrelsesansvar En bestyrelsesuddannelse lærer dig at stille de rigtige spørgsmål og at give professionel sparring til ledelsen og direktion i virksomheder og organisationer. Niels Brock Executives bestyrelsesuddannelse er for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og for dig der refererer til bestyrelser, og undervisningen foregår midt i. Bestyrelsesuddannelse for kvinder: Vi ønsker, at give powerfulde kvinder en værktøjskasse til, at udføre bestyrelsesarbejde rundt i landets virksomheder, og ultimativt ønsker vi flere kvinder i de danske bestyrelser. Læs mere om uddannelsen og hvordan du tilmelder dig nedenfor

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder. Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseserhverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter samt pensions- og forsikringsselskaber om tendens inden for bestyrelsesuddannelse, og hvad det egentlig er erhvervsfolket efterspørger, når de går på terede virksomheder, offentligt ejede virksomheder, finansielle krise har medført et øget fokus på besty

Boardinnovators: Denne bestyrelsesuddannelse giver dig et grundigt indblik i forhold omkring bestyrelsesarbejde og har en ansvarsorienteret, vækstorienteret, innovativ og international agenda. Undervisningen er målrettet til mindre og mellemstore virksomheder, MMV/SMV, samt organisationer og foreninger Jeg har ledelseserfaringer gennem mine bestyrelsesposter i NRGi, i DØR og i Akademisk Arkitektforening. Jeg har en bestyrelsesuddannelse til finansielle virksomheder og er godkendt fit and proper af Finanstilsynet. Mærkesager. At vi sikrer den bedste pensionsordning med højt afkast af investeringern BESTYRELSESUDDANNELSE MINDRE, MELLEMSTORE OG EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER. Kompetence og energi præger case diskussionerne blandt deltagere og undervisningsteam. 20 professorer, bestyrelsesformænd og rådgivere formidler og perspektiverer forskningsbaseret viden og erfaring fra . Læs mer Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder Finansuddannelse Finansiel videreuddannelse Merkonom i Finansiering Bestyrelsesformand Personalefonden i Spar Nord Bank Bestyrelsesmedlem Spar Nord Kreds (næstformand) Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976 Særlige kompetencer HR Organisation Aktiebeholdning 2.91 Christina Bruun Geertsen arbejder primært med kapitalmarkedsret og virksomhedsoverdragelser (M&A). Hun rådgiver industrielle og finansielle virksomheder, kapital- og venturefonde mv. om offentlige emissioner, oplysningsforpligtelser og insider-regler samt investeringer i og overtagelser og salg af virksomheder

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder - Pension

 1. omfattede finansielle virksomheder og komme med forslag til det konkrete indhold af grundkurset og kriterier for at undtage et bestyrelsesmedlem fra at gennemføre grundkur-set. Finanstilsynet nedsatte på den baggrund fagudvalget vedrørende grundkursus for bestyrel-sesmedlemmer den 13. april 2015
 2. Bestyrelsesuddannelse og kurser. Virksomheder og institutioner har brug for topklasse på alle niveauer, og hvert styringsniveau skal forstå sin særlige ledelsesrolle og ansvar. Jørgen Ulrik Jensen den største finansielle virksomhed på Færøerne, har Pluss gennemført et.
 3. Hans erfaring dækker især finansielle virksomheder (forsikring og realkredit) samt rådgivningsvirksomheder (advokat- og revisorvirksomhed m.v.). Han gennemfører for tiden et forskningsprojekt vedrørende ledelse i partnerstyrede virksomheder. Jesper Lind Madsen - Underviser i metode og MBA Projek

Redegørelse om inspektion i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsaktieselskab A/S. Finanstilsynet var i september-oktober 2015 på inspektion i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsaktieselskab A/S (herefter Nordea Liv & Pension) Learn about working at CBS Bestyrelsesuddannelserne. Join LinkedIn today for free. See who you know at CBS Bestyrelsesuddannelserne, leverage your professional network, and get hired Regionsdirektør Nordea juni 2015 - marts 2019 3 år 10 måneder. Århus området, Danmark . Regionsdirektør i Region Jylland Nord og Øst, 2015 - 01.2019.. Mit virke har været Regionsdirektør for en organisation såvel ledelsesmæssigt som driftmæssigt med 400 medarbejdere, indenfor den finansielle sektor - nordea View Adam Hvid's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Adam has 6 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Adam's connections. a) Personer, der er eller har været medlem af en bestyrelse eller den registrerede direktion i et eller flere selskaber med et eller flere værdipapirer optaget til notering på Nasqaq OMX Copenhagen og hermed sammenlignelige virksomheder, organisationer og instutioner, privat såvel som offentligt ejede

Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder Finansuddannelse Finansiel videreuddannelse Merkonom i Finansiering Bestyrelsesformand Personalefonden i Spar Nord Bank Bestyrelsesmedlem Spar Nord Kreds (næstformand) Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976 Særlige kompetencer HR Organisation Aktiebeholdning 2.91 Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company 1. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company Eksamensafhandling CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen 1/17/2014 Virksomheden MobileTech udvikler og markedsfører software og Apps as a Service, et marked hvor time to market og speed & agility er afgørende Jeg har erfaring med rådgivning om ejer- og ledelsesstrukturer, også i partnerejede virksomheder, samt om ansvar og opgaver for direktion og bestyrelse. Jeg har oparbejdet stor ekspertise om særreglerne om aflønning i den finansielle sektor Høring nr. 338. 31.10.14. Høring vedr. forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, samt forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl

Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder

Stine Bernt Stryhn er en del af Elmanns M&A team. Stine yder primært rådgivning inden for selskabsret (stiftelse, generalforsamling, kapitalændringer, samt aktionærforhold), køb og salg af virksomheder, kontraktkoncipering og kontraktforhandling, samt ansættelsesret. Stine har endvidere gennemført CBS Executives bestyrelsesuddannelse Bestyrelserne i de danske virksomheder skal være stærkere. Handelshøjskolen i København ved navn CBS går i offensiven og lancerer tre nye tilbud om uddannelser af bestyrelsesmedlemmer. Den ene er målrettet små og mellemstore virksomheder, den anden de offentlige virksomheder og den sidste den finansielle sektor I Rangvid-Rapporten i 2013 blev det anbefalet, at nye bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor burde deltage i et grundkursus om, hvordan man rent faktisk er et godt bestyrelsesmedlem. Det blev efterfølgende gjort til et lovkrav i den seneste ændring i lov om finansiel virksomhed

12/04/19. Aktionærrettighedsdirektivets bestemmelser er nu vedtaget og implementeres i dansk lovgivning som forventet. Den 4. april 2019 vedtog Folketinget reglerne, der implementerer aktionærrettighedsdirektivet i dansk lovgivning, og bortset fra sproglige tilrettelser er det.. N!!! BESTYRELSESKANDIDATURFOR !JAN!BJÆRRE ©!2012BOARD!GOVERNANCEA/S SIDE3 Selskabsregistreringerudskrevet2015501514---Børsen.-Jan Bjærre Privatadresse

Aarhus BSS - Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og

Bestyrelsesuddannelse hos Board Assure → Styrker dine kompetencer . Skal du deltage på vores 3-dages intensive bestyrelsesuddannelse, Board Certificate, d. 9.-11. april? Du vil gå derfra som et værdiskabende bestyrelsesmedlem, med værktøjer til et bedre bestyrelsesarbejde og med et værdifuldt netværk Krav, regler, dokumentation og compliance er langt fra nyt i den finansielle sektor. I Danmark er vi vant til at sikre professionel og kompetent rådgivning og vejledning. Faktisk har forsikrings- og pensionsbranchen i mere end 60 år haft et velfungerende uddannelsessystem med ét fælles formål, nemlig at sikre et højt kompetenceniveau

Board programs CBS - Copenhagen Business Schoo

Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil. Meddelelse nr. 5 D. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alison J. F. Riegels afgår efter tur. Efter 31 år som medlem af bestyrelsen har Alison J. F. Medlem Videnskabsetisk Komité II, Region Midtjylland januar 2018 - nå 1 år 5 måneder. Region Midtjylland, Danmark. De videnskabsetiske komitéers opgave er at sikre beskyttelsen af forsøgspersonerne, der deltager i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samtidig med, at der skabes mulighed for udvikling af ny værdifuld viden Kim sad i Erhvervs- og Vækstministeriets lovudvalg om bødesanktioner på det finansielle område i perioden 2014-2016. Kim blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1994 og opnåede i 1999 en LL.M. med udmærkelse fra Georgetown University i Washington DC. Derudover har han en HD i virksomhedsfinansiering fra CBS De store virksomheder kårer atter Plesner som Danmarks bedste advokatfirma Bestyrelsesakademiet udnævnt til Danmarks bedste bestyrelsesuddannelse Nyhed - 20.12.2013 Den finansielle sektor - task force.

Er uddannet elektroingeniør. Blev i 1988 ansat i et større multinationalt selskab som salgs- og marketing direktør i Kina. Stiftede i 1994 sit eget firma, Asia Base A/S, og har siden rådgivet hundredvis af udenlandske virksomheder med markedsundersøgelser og strategier med henblik på etablering i Kina Jeg er en meget erfaren rådgiver og bestyrelsesmedlem i IT og Fintech virksomheder. Vil gerne sidde i et Advisory Board, men ikke i en bestyrelse pga den store personlige risiko herved. Virksomheden får samme og gode rådgivning, og jeg behøver ikke at skulle stå på mål over for SKAT, kreditorer mv

Pension & Forsikring - CBS Bestyrelsesuddannelsern

Kurser til bestyrelsesmedlemmer inden for den finansielle

virksomheder. Nye aktier, der udbydes mod kontant indbetaling, skal indbetales fuldt ud ved tegningen. Bemyndigelsen gælder frem til og med 6. april 2021. 4.4 Bestyrelsens bemyndigelser i henhold til §§ 4.2 og 4.3 kan tilsammen maksimalt udnyttes til forhøjelse af aktiekapitalen med en samlet nominel værdi på DKK 4.220.000 ErhvervsCentret har pr. 1. maj 2017 ansat 41-årige Dorte Kjærgaard som erhvervs- og udviklingskonsulent i Greve-Solrød Erhvervsservice, der er en del af ErhvervsCentret. Hun skal udvikle og styrke erhvervsservicen over for lokale iværksættere i Greve Kommune og Solrød Kommune. Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed ser frem til at få Dorte Kjærgaard med ombord iLæs mer Den finansielle krise og følgevirkningerne af den har vist, at dele af banksektoren har været præget af dårlig ledelse og uhensigtsmæssige ledelsesstrukturer. Der er foretaget dispositioner, som har været baseret på for stor optimisme, og vi har set eksempler på klare ledelsessvigt og dårlig forretningsmoral Erhvervsret, herunder specielt rådgivning af virksomheder, selskabsret, insolvensret, bestyrelsesarbejde, køb og salg af virksomheder og erhvervsejendomme. Har gennemført Danske Advokaters bestyrelsesuddannelse. Har indgående kendskab finansiel leasing og rådgivning af finansielle virksomheder vedr. realisation af nødlidende engagementer Jeg brænder for at se virksomheder starte op og vokse sig store og stærke drevet af engagerede ejere, der lægger deres fulde energi i projektet. Jeg brænder for Bornholm, og hvad der positivt kan udvikle Øen. At kunne gøre en forskel der bringer de udvalgte virksomheder i mentorprogrammet i en positiv retning

Finanstilsyne

Rådgivning til erhvervslivet og forebyggelse af forhold, der kan være et risikomoment for virksomheder, er min spidskompetence. Bestyrelsesarbejde og udvikling af virksomheder er meget spændende og jeg opfattes som engageret og samtidig for at være virksomhedens mand på trods af advokatens rolle som typisk kontrollant Den finansielle lovgivning stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav gennemføre lovpligtig bestyrelsesuddannelse, som banken initierer via Finanssektorens Uddannelsescenter. 3 bestyrelsesmedlem i forskellige virksomheder, herunder handel og transport DANIEL SNEDKER 'Jeg sætter en ære i at skabe løsninger, der er skræddersyet kunden, og som er forankret i en effektiv driftsproces når løsningen overdrages' K From 2014 to 2016 I have also worked as a secretary in the ministerial committee Udvalg om bødesanktioner på det finansielle område. Oplæg på CBS' bestyrelsesuddannelse. Vil du være med til at sikre velfungerende kapitalmarkeder i Danmark til gavn for virksomheder,... See more See.

Wyświetl profil użytkownika Per Frostholm Laursen na LinkedIn, największej sieci zawodowej na świecie. Per Frostholm Laursen ma 11 pozycji w swoim profilu. Zobacz pełny profil użytkownika Per Frostholm Laursen i odkryj jego(jej) kontakty oraz pozycje w podobnych firmach Finanstilsynet har tidligere skærpet kravene til bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder, hvilket sendte bestyrelsesmedlemmer tilbage på skolebænken. Tilbage i 2009 oprettede Uddannelsescenteret i Skanderborg i samarbejde med Lokale Pengeinstitutter en bestyrelsesuddannelse, der var målrettet pengeinstitutters bestyrelser View Maud Transbøl's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Maud has 8 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Maud's connections and jobs at similar companies

Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder - juc

 1. View Mads Samsing's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Mads has 4 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Mads' connections and jobs at similar companies
 2. Découvrez le profil de Eva Lund sur LinkedIn, la plus grande communauté professionnelle au monde. Eva indique 11 postes sur son profil. Consultez le profil complet sur LinkedIn et découvrez les relations de Eva, ainsi que des emplois dans des entreprises similaires
 3. somheden ikke rustet til den finansielle krise. Første opgave var at få fusionen på plads, og 30. juni 2010 blev de sidste akti-er købt af de tidligere ejere. Det var en stor organisationsmæssig opgave at få to kulturer til at arbejde sammen, men det lykkedes. På grund af den finansielle krise var det også nødvendigt at tilpasse og ændr
 4. View Lars Arne Christensen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Lars Arne has 15 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Lars Arne's connections and jobs at similar companies
 5. View Mark L. Nielsen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Mark has 1 job listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Mark's connections and jobs at similar companies

Bestyrelsesuddannelse - Uddannelse til medlem af bestyrelse

 1. Bestyrelsesuddannelse - InSourze A/
 2. Bestyrelsesuddannelse og Board Leadership Masterclas
 3. Oversigt over danske bestyrelsesuddannelser - ugebrev
 4. Anne Marie Øhlenschlæger Christiansen - arkitektpension
 5. Bestyrelsesuddannelse - PD
 6. Bestyrelsen - Spar Nor
 7. Professorer og undervisere - Bestyrelsesuddannelsen INSEA

Bestyrelsesuddannelse og kurser Plus

Peder Kjølhede - Bestyrelsesarbejde som formand/medlem

Høringssvar - 2014 - fondsmaeglerforeningen

 1. Allan Dam Nielsen - Boardpartne
 2. Howard Yu - en stjerne besøger Danmark - SE Institut
 3. Home Management konsulent & finansieringseksper
 4. Nyheder og arrangementer - law
 5. 10. nummer 2016 - VELKOMMEN TIL HR JUR
 6. Uddannelse til bestyrelser er en jungle - berlingske

Grundkursus på vej til nye bestyrelsesmedlemmer i den

 1. Artikler om bestyrelsesarbejde - Pw
 2. HØSTAGER │ SOLO Goeremå
 3. Årsregnskab 2016 - sparinvest

populær: