Home

Realkreditinstitutter markedsandele

Danske realkreditinstitutter. I Danmark har vi fire forskellige realkreditinstitutter, der alle har mulighed for at yde dig et realkreditlån. Men tag ikke fejl; der kan være stor forskel på prisen de fire muligheder imellem, da der er tale om virksomheder, der stadig skal tjene penge 5 Kapitel 1 Resumé og anbefalinger 1.1 Indledning Det danske marked for realkredit spiller en central rolle i den danske økonomi. Det samlede udlån fra danske realkreditinstitutter var i 2015 på godt 2.500 mia. kr., hvilket svarede ti Danske Bank-koncernens realkreditinstitut, Realkredit Danmark (RD), har tabt markedsandele inden for nyudlån i 1. kvartal i forhold til 4. kvartal sidste år. Andelen er faldet fra 31 pct. til 25,4 pct Uddrag fra artikel: BRFkredit kaprer store markedsandele: Siden udgangen af 2013 er Jyske Bank og BRFkredit stormet frem, og der er ingen tegn på, at deres aggressive hugst hos de andre realkreditinstitutter er ved at stilne af RD mister markedsandele. Selv om regnskabet fra Realkredit Danmark umiddelbart ser pænt ud med både stigende basisindtjening og stigende indtjening efter skat, ser den bagvedliggende udvikling mindre lys ud. Realkredit Danmark mister nemlig fortsat markedsandele

Danske realkreditinstitutter - Se dem alle 4 og det billigste he

 1. istrere din profil
 2. Nyhed Store lejlighedsgevinster kan finansiere huskøb uden for byen Det har været en rigtig god investering at købe lejlighed i København de seneste år, og det har gjort mange boligejere til millionærer
 3. Da realkreditinstitutter efter Lov om Finansiel Virksomhed har eneret til at benytte betegnelser som »realkreditinstitut«, »realkreditaktieselskab« »eller »realkreditfond« og andre navne, som kan give indtryk af, at virksomheden er et realkreditinstitut, gives andre former for realkredit i Danmark normalt et andet navn
 4. I 1989 blev der vedtaget en ny realkreditlov for bl.a. at opfylde en række forpligtelser til at gennemføre en række EF-direktiver. Med loven blev der mulighed for at oprette nye realkreditinstitutter. Det skulle ske som aktieselskaber, og de eksisterende realkreditinstitutter fik mulighed for at omdanne sig til aktieselskaber
 5. Lånberegner hvor du gratis kan sammenligne bidrag på tværs af kreditforeninger. Resultatet bliver leveret med det samme. Enkel og overskuelig indtastning

 1. DNRUDDKS: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, ejendomskategori, variabelt eller fast forrentet, tid til næste rentefiksering, referencerente og afdrag(2013M09-2019M02) DNRUDDKB: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, valuta og branche(2013M09-2019M02) Indlå
 2. realkreditinstitutter påvirkes af refinansieringsloven, kan det blandt andet give sig udslag i, at andelen af institutternes markedsandele bliver påvirket. Figur 1 viser udviklingen i realkreditinstitutternes og pengeinstitutternes markedsandele. Det ses af figuren, at pengeinstitutternes (Danske Bank) andel er faldet fra 1,4 pct. til 1,
 3. med de nævnte realkreditinstitutter ligeledes yde lån fra 0 til 45 pct. Nykredit og BRFkredit har ikke indgået aftaler med DLR om brug af DLR's vurderingskorps. Nedenstående tabel viser realkreditinstitutternes procentvise markedsandele for lån til landbrugsejendomme m.v. for perioden 1994-1997
 4. dre end deres andel af det samlede marked - altså at de taber markedsandele i 3. kvartal 2005. Værst ser det ud for Danske Banks Realkredit Danmark, der har 34,4 procent af det samlede marked, men kun tog 29,9 procent af nyudlånet i 3. kvartal 2005.

Realkredit Danmark taber markedsandele - borsen

 1. Det er helt tydeligt, at konkurrencen mellem bankerne er sat ud af funktion. Sektoren virker som et kartelmarked, hvor pengeinstitutterne kan skrue op og op for gebyrerne, uden at det rigtigt får nogen negative konsekvenser for de enkelte institutters markedsandele. Bankregnskabern
 2. Konkurrencerådet konstaterede i sidste måned, at markedsandelene på realkredit har været relativt uændrede i perioden 2009 til 2015. FinansWatch har opdateret tallene med udviklingen i de seneste halvandet år, og det giver et noget andet billede
 3. Totalkredit) 41,3% Realkredit Danmark 30,8% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Fordelingen af markedsandele på de respektive realkreditinstitutter ligger stort set uændrede i forhold til året før. 7 For tal herpå se Finanstilsynet (2009), Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter.

Tema: BRFkredit kaprer store markedsandele - ugebrev

RD mister markedsandele - Forside - finans

De fastforrentede realkreditlån med afdrag stiger støt og udgør knap 431 mia. kr., svarende til godt 28 pct. af det samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse i maj 2017 DNRUDDKS: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, ejendomskategori, variabelt eller fast forrentet, tid til næste rentefiksering, referencerente og afdrag (2013M09-2019M03) DNRUDDKB: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, valuta og branche (2013M09-2019M03) Indlå Realkreditinstitutter Kilde: Nationalbanken 8 9. 3 Lån til vores børn og børnebørn Markedsandele til og med 30 pct. Markedsandele 30 - 50 pct

Gennem årene har markedsandele flyttet sig mellem realkredit og pengein-stitutter. I perioden 2009-2013 har der således været et fald i pengeinsti-tutternes samlede udlån på 16 pct., mens udlån i realkreditinstitutter er steget med 15 pct. i samme periode. Omvendt steg pengeinstitutternes ud bevare deres markedsandele. Nykredit har desuden store udfordringer med Nykredit Bank, som mildest talt ikke har leveret tilfredsstillende resultater. Banken har ellers været udset til at være vækstdriveren i Nykredit koncernen9, hvor Nykredit har en ambition om en egenkapitalforrentning før skat på 11 % i en normal konjunktur.10.

Opret dig som ny kunde. Du kan nemt og hurtigt oprette dig online som ny kunde i Jyske Bank. Du skal bruge NemID og legitimation - og din telefon eller tablet til at oprette dig med Vi afslører ny realkreditrapport: Alt for ringe konkurrence på boliglån Den længe ventede rapport om realkreditmarkedet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen slår fast: Konkurrencen har svære vilkår på realkreditmarkedet, og den seneste tids udskældte prisstigninger på boliglån var ikke gået, hvis der havde været et velfungerende marked realkreditinstitutter i Danmark, haft store forventninger fra deres aktionærer om udbyttebetalinger og høj forrentning af den investerede kapital. Ejerstrukturen kan derfor have en dæmpende effekt på prisen på realkreditlån. Kampen omkring markedsandele og indtjening er hård, både på realkreditdelen og på bankdelen

Andre ejendomme ,2% 0 0,0% 0 0,0% Realkreditudlån i alt ,0% ,0% 102 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet 100,0% Koncentration Nedenfor er vist fordelingen af markedsandele for realkreditinstitutter målt på udestående udlån pr. ultimo Figur 6 Markedsandele for realkreditinstitutter, udlån pr. ultimo 2007 Øvrige (LRF, FIH) 0,5% DLR 5,3. Martin Bekker Bauer i Ejendomsmægleren nr. 12/2008 p. 14-17: Større krav til førstegangskøbere? (Udmelding fra to banker og to realkreditinstitutter vedrørende de krav, der stilles til førstegangskøbere på boligmarkedet, herunder krav vedrørende rådighedsbeløb Variable lån vinder fortsat markedsandele. Der bliver stadig langet flest variabelt forrentede lån over disken i de danske realkreditinstitutter, viser.

Markedsandele for de 5 største pengeinstitutter målt på arbejdende kapital 1986-1996. Fusionen af Den Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken i 1990, fusionen af SDS, Privatbanken og Andelsbanken til Unibank i 1990 og fusionen af Bikuben og GiroBank i 1995 til BG Bank Realkreditinstitutter Kilde: Nationalbanken 8 9. 3 Lån til vores børn og børnebørn Nykredit og Totalkredit har i dag et Markedsandele 30 % - 50

De sidste tre måneder af 2017 var god for de fleste banker og realkreditinstitutter. I Nationalbankens udlånsundersøgelse for fjerde kvartal 2017 melder 11 af 23 banker og realkreditinstitutter om faldende nedskrivninger på udlån til erhvervskunder i forhold til kvartalet før. Kun tre institutter melder om stigende nedskrivninger supplerende krav til realkreditinstitutter og vurdere mulighederne for forenklinger af reg-lerne. For det tredje skal Ekspertudvalget vurdere tilsynspraksis på området samt lovgivningen bag denne tilsynspraksis. Udvalget skal for det fjerde belyse udviklingen i rente, bidrags Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 40/2017 af 22. august 2017 Side 2 af 50 Delårsrapport 1. halvår 2017 Ledelsesberetning 3Jyske Bank-koncernen i hovedta Totalkredit holder hånden under boligmarkedet i landdistrikterne. Boligøkonom mener, at Realkredit Danmark og Nordea Kredit bevidst har trukket følehornene lidt til sig i landets randområder Likviditetsgraden udtrykker virksomhedens evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser. Likviditetsgraden opgøres som tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld

- Der er reelt kun fire realkreditinstitutter, som låner ud til private, og de gør det via deres aftaler med bankerne. - Det er svært for nye aktører at komme ind på markedet urimelige værdifastsættelser i kampen om markedsandele. Da boligministeren og Tilsynet med Realkreditinstitutter ikke har . fundet anledning til at gribe ind over for institutternes . lånepraksis på baggrund af de eksisterende love og regler, er det . nødvendigt at præcisere og stramme lovgivningen markedsandele. På hjemmemarkedet klarer både Royal og Egekilde sig fint, ligesom Faxe Kondi fortsat er et af de stærkeste mærker på læskedrikområdet. I Italien har Ceres Strong Ale en usvækket stærk markedsposition trods vanskelige markedsbetingelser i 2008. På vores baltiske markeder er både Cido og Kalnapilis meget stærke

Pengeinstitutternes størrelsesgruppering - Finanstilsyne

- På et velfungerende marked ville det være forventningen, at de (realkreditinstitutter med mulighed for at øge deres kapital på andre måder end at hæve bidragssatserne, red.) udnyttede disse fordele til at sænke prisen og vinde markedsandele. - Det er imidlertid ikke sket Anden etape af byggeriet i Sofiendal Enge i udkanten af Aalborg er klar til at gå igang. En blanding af lejligheder og rækkehuse forventes at stå færdig ved udgangen af 2020 konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutter. Arbejdsgruppen fik til opgave at undersøge, om de nye regler om løbetidsforlængelse af obligationer til finansiering af variabelt forrentede lån påvirker konkurrencevilkårene mellem penge- og realkreditinstitutter

Realkreditråde

Gennem årene har markedsandele flyttet sig mellem realkredit og pengei n-stitutter. I perioden 2009- 2013 har der således været et fald i pengeinst i-tutternes samlede udlån på 16 pct., mens udlån i realkreditinstitutter er steget med 15 pct. i samme periode. Omvendt steg p engeinstitutternes ud Branchetal viser, at Nykredit endda har haft større udlånsvækst end andre realkreditinstitutter. eller andre institutter kan have vundet markedsandele. Nykredits udlån, der også omfatter. Faktum er, at en bank, der overvejende funder sig ultra kort, og kun ser 3 måneder frem på størstedelen af boligmassen, den bank er langt mere sårbar, end danske de danske realkreditinstitutter (som vel har en gennemsnitlig refinansieringshorisont på omkring 5 år på tværs af alle låntyper Der er reelt kun fire realkreditinstitutter, som låner ud til private, og de gør det via deres aftaler med bankerne. Det er svært for nye aktører at komme ind på markedet. Samtidig ser vi, at forbrugerne ikke er specielt aktive med at afsøge markedet, og de skifter sjældent realkreditleverandør

Realkredit - Wikipedia, den frie encyklopæd

Realkredittens historie - finansdanmark

-Låneberegner realkredit- sammenlign kreditforeningerne

 1. Nykredit - føl dig tryg med en Nykredit forsikring. Ønsker du at være mere sikker i hverdagen? Tegn en forsikring hos Nykredit og få økonomisk støtte hvis uheldet er ude
 2. istrationsbidrag, og derfor giver det ikke bare kunderne en engangsgevinst men en årlig besparelse mange år frem
 3. Tilgangen af realkreditinstitutter er sket ved at der i 1993 oprettedes henholdsvis Dan- ske Kredit og Unikredit som aktiedatter- selskaber af storbankerne ligesom der i 1995 etableredes FIH Realkredit, der er et aktiedat- terselskab af Finansierings Instituttet for In- dustri og Håndværk A/S
 4. 7 Aktiver som ikke kan aktiveres (s. 233) • • • • • • • • • • Internt oparbejdede varemærker Internt oparbejdede kundelister, markedsandele, kundeloyalitet Internt oparbejdede udgivelsestitler Internt oparbejdet goodwill Reklame- og markedsføringsaktivitet Uddannelse/oplæring af personale Flytning Reorganisering af hele.

Nationalbankens Statistikban

Vi har sendt dig en e-mail med et bekræftelseslink. Dit nye password træder i kraft, når du klikker på dette link (5) Det Europæiske Råd konkluderede på sit møde den 18. oktober 2012, at det »i lyset af de grundlæggende udfordringer, som Den Økonomiske og Monetære Union står over for, er nødvendigt at styrke den for at sikre økonomisk og social velfærd samt stabilitet og varig velstand« og at »processen hen imod en styrket økonomisk og monetær union bør bygge på Unionens institutionelle. Butikskæden Tiger har fuld fart i sin forretning, der øgede salget markant sidste år, viser nyt regnskab. Nye butikker skal øge overskuddet det kommende år Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. DMA er en af de største europæiske realkreditinstitutter. Instituttets primære formål er genfinansiering af lån eller værdipapirer via udstedelse af realkreditobligationer, som er et af de betydelige elementer i det internationale marked for covered bonds. Som realkreditinstitut efter loven af 22. oktober 2010 udsteder DMA strukturerede.

Nordea tager markedsandele på realkreditmarkede

Der kan være andre grunde til den lave udlånsmængde. Boligpriserne kan have været faldende i området, eller andre institutter kan have vundet markedsandele. Nykredits udlån, der også omfatter Totalkredit, er gået 180 milliarder kroner frem i perioden 2008 til 2013, hvor den finansielle sektors udlån gik 62 milliarder kroner tilbage spillere på markedet er bankejede med markedsandele på 28% til Realkredit Danmark, 15% til Nordea Kredit og 8% til BRF Kredit.3 1Hvis reservefonden i serien ikke kunne dække for de manglende betalinger fra enkelte låntagere, så var der solidarisk hæftelse for de łvrige låntagere i serien men end i de store realkreditinstitutter. Dertil kommer, at der er en række problemer forbundet med at gå fra den eksi-sterende realkreditmodel til en. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 3 /11 BERETNING Resumé af udviklingen i 2002 For Realkredit Danmark koncernen kan udviklingen i 2002 sammenfattes sål edes

Det er straks sværere at kritisere realkreditinstitutter og banker for at øge udlånene, når vi står med et billigt fastforrentet lån, for her lurer der ikke en fremtidig rentestigning, der kan ramme låntagerens økonomi. De nye lån markedsføres da også som målrettet dem, der vil sove roligt om natten Danske Bank erobrer bankernes førsteplads. Jyske Bank og Nordea blev begge sat i forbindelse med Panama-papirerne. Men mens diskussionen om skattely preller af på Jyske Bank, ligger Nordeas image i ruiner - og det samme gør Nykredits 8. Finansielle institutioner som banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber kommer under yderligere pres fra rene online-løsninger uden telefonsupport. De lave administrationsomkostninger kommer tilbage til forbrugerne i form af lavere priser, og de unge forbrugere vil hellere have en app end et kontor, de kan besøge Men Lars Thuesen vurderer ikke, at man tager markedsandele. Han fortæller, at der er en god og sund konkurrence. * En bidragssats er et gebyr, som realkreditinstitutter tager for at.

Den Korte Avis Banker og realkreditinstitutter strammer

BRF Kredit har taget markante markedsandele

Styrken på den finansielle krise i 2008 kom med så voldsom kraft, at den blæste alt og alle omkuld. End ikke de finansielle dommedagsprofeter - de få der var - havde fantasi til at forestille sig, hvor galt det ville gå i et worst case scenarie, da Lehman Brothers krakkede i september 2008 og alt g Finansielle institutioner som banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber kommer under yderligere pres fra rene online-løsninger uden telefonsupport. De lave administrationsomkostninger kommer tilbage til forbrugerne i form af lavere priser, og de unge forbrugere vil hellere have en app end et kontor, de kan besøge Danske virksomheder udviser ofte stor fleksibilitet, når traditionelle markeder falder bort, eller hvis efterspørgslen efter deres produkter skifter. Da kreditten fra banksektoren tørrede ud i kølvandet på den finansielle krise, udviste virksomhederne samme grad af fleksibilitet og vendte sig mod alternative finansieringskilder Har skabt flotte resultater på såvel markedsandele, omsætning og generel fremgang via tillidsvækkende, kompetent og ihærdig adfærd. Erfaring med ledelse som salgschef og daglig ledelser. Desuden med ansvar for partnersamarbejde og medarbejdertrivsel. Vurderingsansvarlig for flere realkreditinstitutter og certificeret køberrådgiver

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter - PD

I Danmark har vi overordnet fire realkreditinstitutter, der tilbyder realkreditlån til private. Disse suppleres i mindre grad af banklån, der minder om realkreditlån, og primært ses hos handelsbanken og nu også Jyske bank. Markedsandelene for privatkunder er groft sagt således. Nykredit og Totalkredit (Nykredit ejer Totalkredit) - ca. 45 pct Privatbilismen fortsatte sin fremgang, om end de svagere konjunkturer også her betød et lavere tempo. Der opstod store vognmandsfirmaer, og jernbanerne tabte markedsandele til den private transport både på gods- og på passagersiden. Motorvejsnettet blev udbygget og nødvendiggjorde nye broer ved Storstrømmen (Farøbroen) og over Vejlefjord både det svenske og danske finanstilsyn samt kundebaser og markedsandele. Capinordic koncernens aktivitetsniveau og resultater har i 2006 været meget tilfredsstillende. Capinordic A/S offentliggør årsrapport for 2006 den 12. april 2007. Drift • Capinordic koncernen har realiseret sine budgetter for 2006

realkreditinstitutter. Siden bankerne fik mulighed for at overtage de realkreditinstitutter der eksiste-rede i 90'erne, er de nu alle bankejede, undtagen Nykredit, der fortsat er delvist kundeejet. Deres for-retningsmodel for realkredit, er blevet indarbejdet i bankens forretningsmodel, der i bund og grun • Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter • Udbetalingskrav på 5 pct. af købesummen ved køb af ejerbolig • Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder • NEP-krav • Yderligere krav på vej: • Vejledning til begrænsning af risikable lån • Basel IV mv Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009. Email Print Friendly Share. November 06, 2009 01:48 ET | Source: Royal UNIBREW A/ Der var nemlig 2 realkreditinstitutter, der havde tilbudt realkreditlån på kr. 450 mio. i forbindelse med handelen d. 27-12-2005. Da realkredit kun må yde 80% lån, så mente Østre Landsrets Dommerne, at den kontante købesum måtte have været 450/0,80=kr. 562,5 mio. Tanken om at e

Nykredit snupper markedsandele indenfor erhvervsejendomm

relevante godkendelser fra både det svenske og danske finanstilsyn samt kundebaser og markedsandele. Capinordic koncernens aktivitetsniveau og resultater har i 2006 været meget tilfredsstillende. drift • Capinordic koncernen har realiseret sine budgetter for 2006 Delårsrapport for 1. halvår 2009. Email Print Friendly Share. August 26, 2009 01:36 ET | Source: Royal UNIBREW A/

Realkredit Danmark - Wikipedia, den frie encyklopæd

Omkostningerne dækker tillige realkredittens administrations- og kapital-og finansieringsomkostninger, som under finanskrisen er steget. Ifølge beregninger fra Berlingske Research indkasserede de fire store realkreditinstitutter i Danmark, Nykredit, Realkredit Danmark, Nordea Kredit og BRFKredit tilsammen over 18,4 milliarder kr. i bidragsindtægter i 2014 The future of our food depends on tiny seeds in orchards and fields the world over. In 1943, one of the first to recognize this fact, the great botanist Nikolay Vavilov, lay dying of starvation in. Medarbejderes lovlige ytringer skal håndteres med respekt for ytrings­friheden. Offentlige myndigheder må gerne tage en snak med en medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen - forudsat at ledelsen har en saglig grund til det. Men de har et særligt ansvar for at sikre, at det sker i fuld respekt for den ansattes ytringsfrihed Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017, Finansnyheder på Euroinvestor giver dig hurtigt overblik for aktuelle begivenheder om børs og finan

Der var nemlig 2 realkreditinstitutter, der havde tilbudt realkreditlån på kr. 450 mio. i forbindelse med handelen d. 27-12-2005. Da realkredit kun må yde 80% lån, så mente Østre Landsrets Dommerne, at den kontante købesum måtte have været 450/0,80=kr. 562,5 mio. Tanken om, at e Det værste af det hele er at de andre realkreditinstitutter har hævet deres bidragssatser nogenlunde tilsvarende, selvom man jo egentligt har tegnet en 30-årig aftale med kendt betalingsopgørelse (ihvertfald for fastforrentede lån). Forekommer meget suspekt, at man sådan kan hæve prisen efter at varen er solgt Nykredit åbner for to procentslån Nykredit åbner for et 30-årigt lån med afdrag på blot 2,0 procent. Scanpix, Linda Kastrup Boligejere kan i det nye år få et 30-årigt boliglån fra flere realkreditinstitutter med en rente på to procent Der er godt nyt til boligejerne fra Nykredit. Sådan lyder meldingen fra de store realkreditinstitutter, efter en længe ventet rapport i går anbefalede markant skærpede kapitalkrav til seks finansielle virksomheder, der er for store til at gå ned - de såkaldte SIFI'er

BRFkredit kaprer store markedsandele - ugebrev

For eksempel bruger forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og forsyningsselskaber i dag betydelige resurser på etablering, drift og vedligeholdelse af datasystemer, der indeholder oplysninger, der er identiske med oplysningerne i BBR Når henses til markedsstrukturen i øvrigt, hvor tre øvrige formidlere, EDC, Nybolig og Danbolig, har markedsandele på internettet på henholdsvis 25 %, 20 % og 10 %, og det resterende marked på 20 % med en række små udbydere, hvoraf de største har en markedsandel på 2-3 %, gøres det gældende, at sagsøger entydigt ikke kan indtage. DLRs andel af realkreditinstitutter-nes samlede brutto- og nettoudlån til jordbrugsejendomme udgjorde 35 pct., respektive 36 pct. i 2008. Udfordringer Generelt står landbrugssektoren over for betydelige udfordringer i de kommende år. Der kan her peges på en fortsat kraftig strukturudvikling mod stadig færre landbrug Det er dyrt og risikabelt for et samfund, at have banker der er Too Big to Fail. Enhedslisten foreslår, at dele de finansielle megakoncerner op ved at genindføre adskillelsen mellem pengeinstitut og realkredit, og indføre et loft over pengeinstitutters omfang så deres balance højst må udgøre 20 pct. af BNP Ifølge tal fra Dansk Ejendomsmæglerforening er der i Danmark 55 ud af 310 mindre mæglere, hvor over halvdelen af forretningen stammer fra erhvervsejendomme. De tror på, at de også i fremtiden kommer til at sidde på markedsandele, når erhvervsejendomme bliver handlet. Det er kun et spørgsmål om at være dygtig nok, så er der plads

Myndighederne stiller kapitalkrav til uansvarlige banker og

Afdragsfrihedens pris - Licitationen Log ind. Pressemeddelelse: Hvad gør man som privat investor, når der er panik på børsmarkedet? Og hvordan kan vi skaffe flere interessante investeringer til lokalområdet? Dette er nogle af emnerne på årets største event for private investorer, InvestorDagen, der kommer til Kolding tirsdag den 20. november på Hotel Scandic

populær: