Home

Ansøgning om kørekort p22

Du skal godtgøre din identitet ved indlevering af ansøgning om kørekort. Dette gøres ved forevisning af: • Tidligere udstedt kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas. • Hvis du ikke har noget gyldigt pas eller kørekort af kreditkortmodellen, skal du forevise original dåbsattest, navneat dige oplysninger om mine kørekortforhold, herunder eventuelt oplysninger fra kompetente myndigheder i andre EU-, EØS- og tredje-lande, eventuelt ved kontakt til ambassader til brug for behandlingen af min ansøgning om kørekort, og at politiet tillige indhenter nød-vendige oplysninger om eventuelle straffesager Ansøgning om kørekort Udarbejdet af KL Godkendt af Færdselsstyrelsen, Færdselsstyrelsen er en del af Trafi k-, Bygge- og Boligstyrelsen Side 1 af 8 KLE 23.09.04G01 KK 001 (01/2019) P23 5 708410 045066 Tidligere kørekort udstedt de

Object Moved This document may be found her Andre kørekort (end det ovenfor anførte kørekortnummer) Postnummer By P22 Erklæring om andre kørekort. Ved min underskrift erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163, at jeg ikke er i besiddelse af andre kørekort (end det ovenfor anførte kørekortnummer) udstedt i en stat, der er medlem a Skema til ansøgning om Kørekort. Ny udgave fra januar 2019. A4 format (hæftet). Printet i sort/hvid. Denne udgave er på 8 sider og er derfor lavet som et hæfte

Oplysning om bortkommet kørekort registreres i Det centrale Kørekortregister, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er udstedt kørekort af danske myndigheder, og i Schengen Informationssystemet, der bl.a. indeholder oplysninger om stjålne eller på anden vis forsvundne identitetsdokumenter (pas, identitetskort, kørekort) Her kan du ansøge om at få udstedt eller fornyet dit kørekort. Du kan kun udfylde en del af ansøgningen her. Efterfølgende skal du møde personligt op det sted, din ansøgning bliver sendt til. OBS. Hvis du vil ansøge om dit første kørekort, skal du vælge løsningen under 'Øvrig selvbetjening'

Kørekortets nummer Ansøgning om kørekort P23 4002

Hvis du ændrer navn, er det ikke lovpligtigt at du skal ansøge om nyt kørekort, men du kan godt ansøge om et duplikatkørekort med det nye navn. Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort du har, blot med dit nye navn. Du kan ansøge om indgive en ansøgning om duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark Midlertidigt kørekort er kun gyldigt til kørsel i Norden. Anmod om foreløbig fornyelse, hvis du skal køre uden for Norden. Priser. Se priser på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Specialindretning af køretøj. Det kan vis sig at være nødvendigt med en køretest KK 002 - Ansøgning om kørekort - Samtykkeerklæring ved kørekortansøgere under 18 år - P23T (04/2018) KK 005 - Ansøgning om kørekort - ændringer (01/2019) (Rigspolitiets P22) KK 006 - Fornyelse af ældre dansk kørekort - Tro og love erklæring til brug for fornyelse efter kørekortbekendtgørelsen § 94, stk. 3 (04/2018 Ansøgning om fornyelse af kørelærergodkendelse Telefon i dagtimerne Telefon mobil Kommunen registrerer oplysningerne i Det centrale Kørekortregister, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er udstedt kørekort af danske myndigheder, og i Politiets register for pas- og kørekortproduktion, der indeholder op P23 Ansøgning om kørekort 02-15MFRM 19122016. Print, PDF og E-mail. Indlægsnavigation. Udgivet i P23 Ansøgning om kørekort 02-15MFRM 19122016. Skriv et svar Annuller svar. Du skal være logget ind for at skrive en kommentar. Nyheder

Kun borgere med fast bopæl i Danmark kan indlevere ansøgning om fornyelse eller erstatningskort for mistet dansk kørekort til ambassaden. Fra 1. januar 2017 skal alle som har dansk kørekort, men som ikke har fast bopæl i Danmark, henvende sig til politiet i deres bopælsland med henblik på fornyelse af kørekort Om skolen Kontakt Job hos AMU JUUL Værdisæt Udbudspolitik Udlicitering Udbudsgodkendelse Persondata Samarbejdspartner Kursist Tilmeldingsbetingelser Afmeldingsbetingelser For kursister Undervisning og Prøver koreklar.dk TurTeori.dk AMU Juul Prøver/E-learning Multitest ADR prøve Viskvalitet.dk FVU AMU Juul Jobban Ved ansøgning om Gruppe 1-kørekort skal den udfyldes og sendes med, hvis diabetessygdommen er ustabil eller har medført komplikationer. Begge attester kan hentes nederst på siden. Der stilles forskellige krav til helbredet afhængig af hvilket køretøj, der ansøges om kørekort til. Køretøjerne inddeles i kategorier og grupper Fra 1. januar 2017 skal alle som har dansk kørekort, men som ikke har fast bopæl i Danmark, henvende sig til politiet i deres bopælsland med henblik på fornyelse af kørekort. Borgere uden fast bopæl i Danmark kan ikke indlevere ansøgning om fornyelse af kørekort til ambassaden Ansøgning om kørekort Ved indlevering af ansøgningen kan der være krav om, at følgende skal vedlægges (se vejledningen på blankettens bagside): • Et vellignende fotografi • En lægeattest • Dokumentation for identitet • Opholdstilladelse eller opholdsbevis • Et kursusbevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjæl

Ansøgning om kørekort P23 - fstyr

af ansøgning om kørekort. Hvis De skal aflægge en praktisk prøve og/eller en teoriprøve for at få udstedt kørekort, skal De dog først godtgøre Deres identitet i forbindelse med aflæggelse af teoriprøven og den praktiske prøve Kursusbeviset må højst være et år gammelt, når du søger om generhvervelse af kørekort; Hvis du ikke har dit kørekort, skal du tage et foto, der opfylder politiets retningslinjer for foto til kørekort med. Det er dog også muligt at få taget garanteret gyldigt foto til dit kørekort i Borgerservice. Prisen er 95 kroner (2019) Jeg acceptere a t modtage nyhed smail/sm, informaioner om evens am ivitationer il specielle ar rangemener fa RACEHALL. Sæt kryds, hvis du ikke ønsker at modtage nogle former for informationer fra RACEHALL. ANSØGNING OM DAGSLICENS. Title Et internationalt kørekort fungerer som en oversættelse af dit danske kørekort. Du kan få lavet et internationalt kørekort ved at møde op i Borgerservice. Book en tid, og undgå evt. kø. Se adresser og åbningstider på Borgerservice. Dit internationale kørekort bliver lavet, mens du venter. Det er gyldigt i et år fra den dato, det. På denne side kan du læse mere om, hvordan ambassadens borgerservice kan hjælpe med kørekort. Du kan desuden læse mere om kørekort i udlandet for danskere bosat i udlandet her.. Bestilling af kørekort kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden i Bangkok eller konsulatet på Phuket og kun ved fremvisning af gyldigt dansk kørekort

www.kl.d

  1. nr. 809 af 4. juli 2006 om udstedelse af fartskriverkort. Ansøgning om førerkort skal indleveres ved personlig henvendelse til politiet. Betingelser for udstedelse Det er en betingelse for udstedelse af førerkort, at De har sædvanlig bopæl i Danmark og er indehaver af gyldigt kørekort til kategori B, C eller D. Førstegangsudstedels
  2. dst 185 dage i et kalenderår. Reglen gælder ved ansøgning om internationale kørekort. Hvis du har et dansk kørekort og ikke har sædvanligt opholdssted i Danmark, henviser vi derfor til de singaporeanske myndigheder for at ansøge om et lokalt kørekort
  3. ninger anføres diagnosetidspunkt og behandling, samt om der har været hypoglykæmiske tilfælde. I bekræftende fald: hvor hyppigt og hvornår sidst? Diabetesblanket skal udfyldes/medsendes ved gruppe 2 ansøgning hvis ansøger behandles med medicin som kan medføre hypoglykæmi (insulin m.m.), og ved gruppe 1 ansøgning hvis diabetes
  4. underskrift giver jeg samtykke til, at der under behandlingen af denne ansøgning af kommunen og politiet indhentes nødvendige oplysninger om
  5. Lægeattest til ansøgning om chaufførkort. AFSNIT A. Hvis du har erhvervet kørekort kategori B-EP (erhvervskørekort) før 1996, skal dit helbred vurderes ud fra gruppe 1, i alle andre tilfælde skal det vurderes ud fra gruppe 2 (Sæt kryds

Ansøgning om kørekort P22 - ændringe

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til et af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt. Her udfylder du en ansøgning om fornyelse. Dokumentation for hvem du er. Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet Kørekort. Læs om reglerne vedrørende kørekort ved at trykke på nedenstående link: Politiets information om kørekort. Første gang, du skal have kørekort, skal du have en lægeattest. Prisen for helbredsattesten, der laves i forbindelse med ansøgning om kørekort koster 500,- kr incl. moms. Husk at medbringe et foto af dig selv Hvis du skal køre uden for Norden, inden du modtager dit nye kørekort, så kan du ansøge om en foreløbig fornyelse af dit kørekort på Borgerservice samtidig med, at du søger om den almindelige fornyelse af dit kørekort. En foreløbig fornyelse af dit kørekort er kun gyldig i en periode på tre måneder Ansøgning om kørekort (EU kørekort, midlertidigt erstatningskørekort samt internationalt kørekort) kan indgives gennem ambassaden. Ved ansøgning skal ambassaden have kopi af det almindelige danske kørekort, pas, to fotos, se krav til fotos på politiets hjemmeside, samt gebyr.. Hvis det tidligere kørekort er blevet mistet/stjålet, skal der afleveres en politirapport Læs mere om ubetinget frakendelse af kørekort her . Ansøgning. Generhvervelse af kørekort skal man selv ansøge om. Er kørekortet frakendt betinget, skal man skynde sig at ansøge om generhvervelse af kørekortet. Hvis en kontrollerende køreprøve ikke bestås - eller ikke aflægges - inden for 3 måneder efter domsafgivelsen.

Et internationalt kørekort udstedes på grundlag af et gyldigt dansk kørekort og er gyldigt i et år fra udstedelsesdatoen. Du skal til ambassaden indsende: • Udfyldt skema Ansøgning om kørekortændringer. P22. • Et foto Læs her om kravene til pasbilleder. • Kopi af dit danske kørekort Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Kørekort til gruppe 1 er som udgangspunkt gyldigt i 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold Udfyld og udskriv denne ansøgningsblanket om internationalt kørekort; Henvend dig personligt med ansøgningsblanket, foto og kørekort på kommunens borgerservicecenter. Hvis dit kørekort er af det gamle format (dvs. ikke kreditkort-typen, men to-fløjet plastlamineret kørekort), påkræves det, at du medbringer pas eller dåbsattest. NB Færdselsstyrelsen oplever i øjeblikket et større antal ansøgninger om fornyelse af førerkort til chaufførkort. Styrelsen har derfor aftalt med politiet, at der på nuværende tidspunkt ikke gives bøder til chauffører, som har en ansøgning om fornyelse af chaufførkort under behandling i styrelsen Du har mulighed for at forberede din ansøgning om kørekort og betale i vores selvbetjeningsløsning, så kan vi tilbyde en hurtigere ekspedition, når du møder op. Vær venligst opmærksom på, at du kun kan betale med dankort og visa/dankort i den digitale løsning. Desuden er det kun muligt.

Skema til ansøgning om kørekort P23 (2019 udgave

Når politiet har behandlet din ansøgning, sender politiet ansøgningsskemaet til dig med en vejledning om, hvilke krav der stilles i forbindelse med generhvervelse af kørekort. Når du har modtaget din ansøgning fra Politiet, kan du enten henvende dig til en kørelærer eller til Borgerservice og bestille en kontrollerende køreprøve Læs om pas, kørekort, parkering, trafik, veje eller giv os et praj, hvis noget er ødelagt. Selvbetjening fra A-Å Læs om, hvordan du får NemID, tilmelder dig digital post og få hjælp til at blive dus med internette ville høre om nogen herinde har stået i samme situation som mig med at få taget kørekortet og har søgt om at få det tidligere. fik frataget mit kørekort for omkring 2 år siden og vil nu prøve at søge om at få det tidligere da jeg stadig har 1 år tilbage før jeg må få det tilbage. men har hørt om flere der har fået lov til at tage det før deres straf er udløbet. så ville.

Ansøg om/forny kørekort - borger

Køreprøven skal foregå i en godkendt skolevogn. Til den praktiske køreprøve medbringes 'Ansøgning om kørekort', gyldigt pas eller dåbsattest + billed-ID. VIGTIGT! Hvis du har kørekort til flere kategorier end bil, skal du generhverve alle kategorier, såfremt du dumper 3 gange (f.eks. 2 gange til teoriprøven og 1 gang til køreprøven) Ansøgning og optagelse For at blive optaget på uddannelsen til fængselsbetjent eller transportbetjent, skal du leve op til både personlige, uddannelsesmæssige og fysiske krav. Sæt dig grundigt ind i kravene, så du er sikker på at leve op til dem alle, før du søger Du kan få rådgivning om spørgsmål inden for lovgivningen på bilområdet i forbindelse med støtte til bil, kørekort og indretning. Medarbejderne er specialiserede fysioterapeuter, der altid er opdateret inden for lovgivning, kørekort, sygdomme, bilmarkedet og specialindretninger For at få kørekort i Danmark skal man blandt andet leve op til en række helbredsmæssige krav. Handicaps, misbrug og særlige sygdomme er blandt årsagerne til, at en ansøgning om kørekort skal vurderes. Får man en påtegning på sin lægeattest, sendes attesten til Politiet, som ofte vil sende sagen videre til Sundhedsstyrelsen

Fornyelse af kørekort - borger

Alliance Trafikskole er en moderne køreskole med afdelinger i Frederiksberg, Amager, Søborg, Vanløse og Østerbro. Det kan være meget forvirrende at lede efter en god køreskole og samtidig holde styr på alle udgifter som dukker op. Derfor har vi sørget for at du kan læse om alle de ekstra udgifter som kommer udover den lovpligtige pakke Vi godkender ikke kørekort, da det kun oplyser om fødested og ikke nationalitet. Vi godkender ikke det gule sygesikringsbevis, da det ikke oplyser nationalitet. Jeg er blevet bedt om at uploade ID til min profil, men jeg kan ikke se fanen Brugeroplysninger, når jeg logger in Fremover vil det derfor kun være ambassaden i Dublin - og ikke de danske konsulater i Irland - der kan udstede pas. Det er dog fra den 15. juni 2012 muligt at søge om pas til børn under 12 år på de danske konsulater i Irland. Ligeledes vil det fortsat være muligt at søge om nødpas og om forlængelse af pas Det er en udbredt misforståelse at du skal skrive om dig selv i din ansøgning. Du skal skrive om noget helt andet. Men først skal du forstå ansøgningens funktion. Ok, du får den direkte i fjæset: Ansøgninger handler ikke om dig. Tro det eller lad være. Du må ikke skrive om dig selv i ansøgningen. Jeg gentager budskabet 34-årig har ventet et helt år på sin ansøgning om kørekort. De lange sagsbehandlingstider hos Administrativt Center Øst betyder, at 34-årige Ea Green Larsens ansøgning om et kørekort har været et år undervejs. Derfor må hun nu tage sit kørekort på ny

Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal nemlig skrive under på, at de giver dig lov på din ansøgning om kørekort. Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år Husk lektionsplan og ansøgning om kørekort. Skifter du køreskole, skal du bede din kørelærer om at udlevere din ansøgning til dig og din lektionsplan til din nye kørelærer. Køreskolen har ikke ret til at beholde dem, heller ikke selv om du skylder skolen penge Advarsel. Du bliver logget ud om 4:59. Du er lige ved at blive logget ud af selvbetjeningen og risikerer at miste det, du har indtastet. Hvis du fortsat vil være logget ind, så tryk på OK nu A-kassen skal vurdere, om man fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid. Med et efterlønsbevis er man sikret ret til at gå på efterløn, selv om man efterfølgende bliver syg og ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet

Kørekort Polit

Vi forbeholder os herudover retten til at anmode om dokumentation for gyldig opholdstilladelse til opholdslandet. Vi vil anmode om dette ved indgivelsen af ansøgningen, hvis vi finder det nødvendigt. F.eks. Australiens vedkommende kunne dette være en Visa Entitlement Verification (VEVO) fra Dept. of Home Affairs. Særlig problematik vedr Kørekort . På dette grundlæggende kursus i kørekort, kommer vi hele vejen rundt om de udfordringer og problemstillinger du møder i dit daglige arbejde med kørekortreglerne. Skal du have styr på de udenlandske kørekort, skal du deltager i kurset Udenlandske kørekort..

Ansøgning om godkendelse til at udbyde kvalifikationsuddannelse for chauffører (uddannelsescentre, der ikke er godkendt af Undervisningsministeriet) Brug denne blanket ved ansøgning om godkendelse som udbyder af grundlæggende kvalifikationsuddannelse og/eller efteruddannelse for chauffører. downloa Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn. For at et barn under 18 år kan få udstedt eller fornyet et pas, skal begge indehavere af forældremyndigheden udfylde felterne om samtykkeerklæring Møde om ansøgning og cv. Deltag på et af vores møder med fokus på hvordan du skræddersyer dit cv og din ansøgning, og kom øverst i bunken af ansøgere. Læs mere om mødet her. BLIV MEDLEM AF FTFa. Der er mange fordele ved at blive medlem af FTFa kørekort, frataget, frakendelse, generhvervelse, alkolås, spirituskørsel, p23. ansøge om at deltage i alkolåsordningen hos et af landets kommuner og have udstedt et alkolåskørekort. En ansøgning om at være med i en alkolåsordning skal afleveres hos en af landets kommuner

I Kolding Kommune er det Borgerservice, som står for udstedelse og fornyelse af kørekort - Se åbningstiderne.. Det kræver altid personligt fremmøde i Borgerservice ved bestilling af kørekort. Du kan springe køen over og bestille tid hos Borgerservice, når du skal have et kørekort Mange oplever, at der er meget lang ventetid på at få behandlet deres ansøgning om kørekort, fordi det foregår manuelt og papirtungt. Derfor vil regeringen, ud over at gøre selve kørekortet digitalt, også se på mulighederne for at digitalisere ansøgningsprocessen, så det sparer tid.

Ansøgning om kørekort eller udvidelse af dit eksisterende kørekort skal ske til kommunens Borgerservice. Når du søger om at få udvidet kørekort til andre kategorier, skal du have en lægeattest, som du skal indhente hos egen læge. Du kan risikere, at dine helbredsmæssige forhold forhindrer dig i at udvide dit nuværende kørekort Når du ansøger om fornyelse af dit kørekort, vil du som udgangspunkt få udstedt et midlertidigt kørekort. Det midlertidige kørekort er gyldigt inden for de nordiske lande. Skal du køre uden for de nordiske lande, inden du har modtaget dit nye kørekort, kan du samtidig ansøge om en foreløbig fornyelse af kørekortet Ansøgning om nyt kørekort skal ske ved henvendelse til det lokale politi. Er dit kørekort bortkommet eller skal det fornys skal det foregå via det lokale politi i det land, du har fast ophold. Fast ophold, forståes som det land, hvor personen opholder sig minimium 185 dage i løbet af et. (Lægeerklæring om diabetes i forbindelse med helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort) Gr1: For ansøgere som behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi (E3 lægemidler, se afsnit 6.4.1. i Vejledning om vurdering af helbredskrav til kørekort) og diabetes sygdommen er ustabil eller har medført komplikatione Ringsted Bibliotek og Borgerservice har indført et nyt online bookingsystem der medfører, at du skal bestille tid til ekspeditioner i Borgerservice. Det nye system betyder kortere ventetid, og du er sikker på at blive betjent på det tidspunkt, der passer dig bedst. Samtidig med indførelsen af tidsbestilling samles biblioteks- og borgerserviceinformationen

Denne vejledning henvender sig til læger, som skal vurdere helbredskrav i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort, og når lægen skal vurdere, om en helbredstilstand/sygelig tilstand hos en pa‐ tient indebærer risiko for trafiksikkerheden Spring køen over - du kan starte din ansøgning om kørekort og bestille tid i Borgerservice på Assens Rådhus. Når din ansøgning er modtaget digitalt, skal du møde personligt op i Borgerservice, for at underskrive før at dit kørekort kan bestilles Det gør at kørekortet bliver billigere i den lange bane. Vi lever af dig som kunde, og derfor er det vigtigt for os at du får en god oplevelse under dit forløb på køreskolen. Vi byder dig hjerteligt velkommen til et gratis og uforpligtende introduktionskursus, hvor vi kan fortælle dig lidt mere om hvem vi er og hvad vi kan tilbyde dig Generelle krav ved behandling af ansøgning om kørekort 2.1. Indlevering af ansøgning Ansøgning om kørekort, bortset fra kørekort til kategori AM (lille knallert) til en ansøger under 18 år, kan indleveres til en hvilken som helst kommune, uanset hvor i landet ansøgeren har bopæl, jf. kørekortbekendtgørelsens 3, stk. 1 Lægeattest skal medfølge ved ansøgning om 1.gangs kørekort, erhvervskort samt ved udvidelse til stort kørekort. Undervisningsforløbet. Selve uddannelsen starter med indledende teorilektioner omkring uddannelsens formål, krav, bilens teknik, køretøjers manøvreegenskaber m.m. Lektionsplanen skal følges af køreskolen

Personer, der fornyer kørekort til gruppe 1-kategorierne (almindelig bil, motorcykel, mv.) i forbindelse med udløb af gyldighedstiden, kan få udstedt kørekort med en gyldighedsperiode på 15 år. Dog skal personer, der tidligere har fået fastsat en kortere gyldighedstid, fortsat indlevere en lægeattest ved ansøgning om fornyelse af. Hvis kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat, skal kørekortets indehaver indlevere lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort. For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort Vær opmærksom på at begge forældre, der har forældremyndigheden, skal udfylde en digital samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn, inden I henvender jer i Borgerservice. I skal logge på med NemID. Hvis I ikke har NemID, kan I begge underskrive blanketten Ansøgning om pas til børn, inden I henvender jer i Borgerservice For at opnå tilladelse til at benytte et handicapskilt, nu også kaldet parkeringskort, skal der være opfyldt følgende krav. Betingelserne for udstedelse og fornyelse af parkeringskort udformet i Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap (BEK nr 661 af 11/06/2010)

Ansøgning om internationalt kørekort kan stadig indgives på ambassaden eller et af de 4 underlagte konsulater. Du skal henvende dig personligt og medbringe 1 pasfoto (3,5 x 4,5 cm) samt pas, sygesikringsbevis eller andet identitetsbevis. Det tager ca. 2 uger at få udstedt et internationalt. Udløber dit kørekort inden 1. juli, og ønsker du ikke at forny det før, de nye regler er trådt i kraft, må du ikke køre bil, så længe dit kørekort er ugyldigt. Sådan sker fornyelse af kørekort: Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet Kørekort. Dit første kørekort; Fornyelse og ændring af kørekort; Fra udenlandsk til dansk kørekort; Frakendelse og generhvervelse af kørekort; Kørekort - de forskellige kategorier; Kørekort - hvad skal du huske i den forbindelse; Kørekort i udlandet; Køreundervisning og køreprøve; Mistet kørekort; Ansøg om eller forny dansk pas. I borgerservice kan du få information til Børn, Dagpenge, Bolig og Indskudslån, Førtids- og Folkepension, Folkeregistret, Sygesikring, Pas, kørekort og andet og Skatteforhold. Børn - Borgerservice. Søge om daginstitutionsplads, Udmelde dit barn af daginstitution, Beregne friplads, Søge om tilskud til privat børnepasning og Søge om. Jeg accepterer hermed, at de indtastede oplysninger må registeres, opbevares og anvendes til rekrutteringsformål. {{ errors.first('acceptTerms') }

populær: