Home

Rettevejledning jura ku

Find information om behandling af eksamensklager og anker over klager. Klager. Studerende, der ønsker en begrundelse for deres eksamenskarakter fra eksaminator, kan henvende sig til fakultetet eller til eksaminator med anmodning herom

Foruden de klassiske juridiske felter er forskningen og undervisningen rettet mod den stigende internationalisering samt nye retlige discipliner På eksamensdagen kan eksamensteamet kontaktes i tidsrummet kl. 8.30 - 15.00 på eksamensmobiltelefonen 28 75 37 70 eller på mail eksamen@jur.ku.dk; Eksamenslokalerne åbnes kl. 8.00/8.30 og er åbne hele dagen. Se kort over lokaler. Rækkefølge af eksaminande

Klager - Københavns Universitet - jura

Fagets mål er, at den studerende skal kunne: - Identificere hvilke retsforhold, der er omfattet af lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven, redegøre for i hvilken udstrækning reglerne i disse love er præceptive eller deklaratoriske og sammenholde retsområdet med den almindelige obligationsre Derudover, så synes jeg (hvis man kan regne med den statistik KU har lagt ud), at det er opsigtsvækkende, at over 50 % af dem der var oppe, er dumpet. Langt over hovedparten desuden med et 00 og ikke et -3. Man må således formode, at der er tale om en gruppe studerende der ikke har afleveret blankt (de har fået 00 og ikke -3) Sider med gode noter. JuraWiki.dk - Her på siden kan du finde noter og smågennemgange af mange forskellige emner til brug på studiet. Du kan selv være med til at gøre dem bedre eller tilføje de emner der kunne mangle Hej Alle, Jeg har lige færdiggjort mit første semester på jura-studiet.. Dog, så går det ikke så godt. Jeg har det problem, at jeg oftest er god til, at formulere mig mundtligt, men virkelig dårlig til at lyde forstående skriftligt. Min Efter halvandet år skal du vælge en specialisering, hvor du enten følger den generelle profil i biologi eller den gymnasierettede specialisering.. Som en del af uddannelsen er det muligt at tage et halvt år med andre fag, lave et virksomhedsprojekt eller tage til udlandet

Oliver Overgaard, Medicin KU. Alle på jura ved, at karakterer betyder meget for ens karriere, og derfor tager jeg kurserne Mashael Yassen, Jura RETTEVEJLEDNING RETSHISTORIE - 3. ÅR MAJ 2011 Indledningsvis gøres opmærksom på, at rettevejledningen kun er vejledende, og at det ikke kan udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan sprænge de indholdsmæssige rammer for rettevejledningen

Jura - Det Juridiske Fakultet - Københavns Universite

Overvejer du at læse bacheloruddannelsen i medicin? Læs om adgangskrav, undervisning, jobmuligheder og meget mere for bacheloruddannelsen i medicin på Københavns Universitet Har du en KU-mail, kan du sende din ansøgning til email@sund.ku.dk. Har du ikke adgang til en KU-mail, kan du af hensyn til dine personfølsomme oplysninger, sende din ansøgning i papirform til: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Sektion for Legalitet og Studienævnsbetjening Afdelingen for Uddannelse og Studerende Blegdamsvej 3B 2200 Kbh. Procedure for kvalitetssikring af eksamen . Denne procedure omfatter alle uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Ansvarlige. Studielederne, studienævnene og studieadministrationerne har ansvaret for planlægning og afviklingen af eksaminer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, herunder ansvaret for at disse afholdes i overensstemmelse med gældende regler (se note 1) og.

Eksamen - Københavns Universitet - jura

 1. Frederik Andersen, Medicin KU. ASPIRI-kurset gav mig en dybere forståelse for pensum, og de skabeloner jeg skulle bruge til eksamen. Stefan Detlefsen, Jura
 2. Adgangskrav. Københavns Universitet kan tilbyde ph.d.-uddannelse inden for de fagområder, hvor universitetet aktuelt driver forskning, men Københavns Universitet beslutter i sidste ende selv, hvem der optages
 3. istration. Du lærer det centrale juridiske grundlag for sagsbehandling i kommuner, regioner og stat
 4. Konkurrenceret på jura-studiet; KU. Industrial Organization I, Harvard University Rettevejledning til eksamen, januar 2003, klik her
 5. Mange tager også kandidatuddannelsen i jura Langt de fleste studerende gennemfører den fulde 5-årige jurauddannelse, hvilket da også er en betingelse for at opnå bestalling som advokat og ansættelse ved domstole og anklagemyndigheden. 4.3.3. Diagram over bacheloruddannelsen, herunder 1. årsprøven Gældende fra 1. september 200
 6. isteriet Økonomistyrelsen Landgreven 4 1017 København K. Tlf. 33 92 88 06 Mobil 20 95 26 11 e-post: nrf@oes.dk Forvaltningsret, efterår 2008 (Eksamen 7/1-2009) Rettevejledning: - Begreberne Retlig trinfølge og Hjemmel Spørgsmål 1: (Ca. 33 %.
 7. en gøres tilgængelig i juli, august-ter

Eksamensplaner - Københavns Universitet - sund

 1. delige opgaver. Obligationsret. Københavns Universitet. Retsvidenskabeligt Institut C, 1997 - 271 pages. 0 Reviews
 2. 1 1 Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13 Spørgsmål 1.1: Jubilæum Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, dels hvorvidt der overhovedet er tale om en fradragsberettiget udgift, og dels om denne i givet fald er en fuldt fradragsberettiget reklameudgift, jf
 3. Her på siden finder du en kort oversigt over de kurser, du har mulighed for at følge på Institut for Antropologi. Du kan læse mere om kursernes indhold, organisering, pensum, tidspunkter m.m. i vores kursuskatalog, kurser.ku.dk. Du kan følge det direkte link: Bachelorstuderende. Kandidatstuderende . Specialdesignede kurse
 4. Min hest er opstaldet sted på vestsjælland, gården hvor hesten står blev solgt november 2010 med ovetagelse december 2010. Vi var 4 opstaldere i sommer, der alle betalte en vis del og købte ind til en roundpen, som vi selv sætte op. Nu er vi alle flyttet derfra, og vil gerne have vores del af roundpen med, men nye ejere mener ikke vi må tag
 5. SHIKI JURAKU is located in a quiet residential area in the west side of Kyoto Imperial Palace. We hope you enjoy your stay in the 10 different Machiya townhouses with a history of nearly 100 yea
 6. Sammenlign op til 3 forskellige bacheloruddannelser og find bl.a. ud af: hvor meget økonomi der er på de forskellige uddannelser; hvor mange kvinder og mænd der e

2. år på bacheloruddannelsen - studerende.au.d

Retshistorie. Retslære/retsfilosofi. Retssociologi ..

 1. Syddansk Universitet tilbyder videregående uddannelser i form af bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og efteruddannelse (masteruddannelser, uddannelser på deltid) samt forskeruddannelser (ph.d.)
 2. Vi fremmer kvalitetsudvikling i uddannelserne, står for tilsyn på uddannelserne, afvikling af prøver og understøtter en effektiv institutionsdrift
 3. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer på HA, men på jura kan man få at vide, hvem der har rettet ens opgave og spørge dem til karakteren. Du kan også henvende dig til fagleder og sprøge til opagven og den rette besvarelse for at finde ud af om du måske er bleevt bedømt for hårdt - og evt. kan du så klage, hvis du vurderer, at du er blevet bedømt for hårdt
 4. Fri snak fredag / Free talk Friday - 23/6 2017 Recurring (self.Denmark) submitted 1 year ago by AutoModerator . Så er det endelig fredag! Dette er tråden, hvor der.
 5. Hep hey! Jeg synes vi skal have en tråd om eksamen, ikke bare eksamen i folkeskolerne, men også diverse andre steder! For mit vedkommende stod den på restavning til FSA, og jeg tror selv det gik ganske godt
 6. Honolulu | United State

Frederick County | Virginia. Oconto County Wisconsin; Day County South Dakota; Netherlands Mook en Middelaa Nash County North Carolina. Nash County North Carolina; Okmulgee County Oklahoma; Division No. 8 Canad

Kurset findes i følgende årgange - kurser

Belo Horizonte | Brazi Husk at du altid kan sende os en e-mail, selvom der er lukket for telefonisk eller personlig henvendelse. Der er lukket for både telefoniske og personlige henvendelser følgende dage

KU Logi

KU Projekt & Job er et samarbejde mellem Graduateland og Københavns Universitet. Ved at oprette en bruger på KU Projekt & Job accepterer du Graduatelands betingelser. Læs venligst følgende regler for at sikre, at du forstår og accepterer betingelserne. For at være en bruger på KU Projekt & Job skal du acceptere brugerbetingelserne jura- og erhvervsjurastuderende, som ligger under Studiesekretariatet Jura. Denne studiehåndbog er skrevet af studerende selv, og indeholder generelle og praktiske oplysninger. Studiehåndbogen vil således kunne svare på mange af de spørgsmål, som du har tilfælles med dine medstuderende Problemet er bare at karaktergivningen på jura, i hvert fald på KU er sindsyg hård, hvor flere eksamener endte med et snit på 3.2 for hele årgangen på 700 studerende. Dette er ikke rigtigt et problem for folk der vil forsætte med jura, da der er automatisk optagelse på kandidatgraden så længe du har bestået din bachelor Personalejura i den offentlige sektor er et valgfrit modul (10 ECTS) i Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du lærer at udrede retskonflikter mellem arbejdsgivere og lønmodtagere og at behandle og træffe afgørelser i konkrete personalesager på et egentligt juridisk grundlag Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5

populær: