Home

Hvad er et tokammersystem

Tokammersystem - Wikipedia, den frie encyklopæd

Senat - Wikipedia, den frie encyklopæd

  1. Et arbejdsmiljø er både den fysiske, sociale og psykiske del af det, at gå på arbejde. Arbejdspladsen er et sted, hvor de fleste mennesker bruger størstedelen af deres tid i hverdagene. Derfor er det også vigtigt, at man har det godt både socialt, men også på det professionelle plan, så det er et rart sted at være
  2. deligt realkreditlån. Sælgerpantebrevet udstedes af långiver, og det har to funktioner: Det beviser, at der er stillet pant i boligen og det fungerer som et gældsbrev. Det er oftest sælgeren af en ejendom, der udsteder sælgerpantebrevet til køberen af ejendommen
  3. Nu da vi ved, hvad et LMS er, hvorfor du skal bruge et LMS og hvordan du skal evaluere et LMS. Lad os se på learning management systemet fra et andet perspektiv. Hvad er de forskellige typer af learning management systemer? I denne artikel vil vi fortælle om de forskellige LMS-systemer. Læs mer
  4. HVAD ER ET ESCAPE ROOM GAME? Et Escape Room Game er et eventyrspil, hvor deltagerne skal løse en række gåder og udfordringer ved hjælp af clues, opfindsomhed og teamwork. Målet er at fuldføre spillet før tiden løber ud, og derved afdække plottet eller finde en gemt skat
  5. Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger
  6. Hvad er et blødgøringsanlæg? Kalkindholdet i vandet giver problemer over store dele af Danmark, fordi det giver aflejringer på badeværelser og belægninger i husholdningsapparater med irritation og stort besvær til følge

Et parti er en politisk organisation, hvor medlemmerne har et fælles syn på samfundet og dets udvikling. Når man melder sig ind i et parti, er det for at få indflydelse på udviklingen i samfundet Hvad er et godt ældreliv? HVAD ER ET GODT ÆLDRELIV? Vi bliver flere ældre i Danmark. Antallet af borgere over 80 år sti-ger med 69 pct. frem til 2030 i takt med, at de store årgange født i 1942-48 runder de 80 år. Det betyder, at de ældre kommer til at lægge beslag på flere ressourcer i kommunerne, almen praksis og på sygehusene

Hvad er et ledelsessystem - YouTub

Hvad er et kateter? - coloplastcare

Det er jo lidt svært at forklare. IT er jo bare en forkortelse af Informationsteknologi. Og så kan du jo sætte det foran et system, applikation og værktøj. Men jeg vil nok sige følgende: Et system er af en stor størrelse. En applikation er at tænke som et program. Et værktøj er et mindre program Hvad er et ERP system? Et ERP system omtales typisk som et regnskabsprogram eller et økonomisystem. Det vil sige et system, som virksomheder kan bruge til at styre deres økonomi i og sende fakturaer fra til deres kunder. Men et ERP system kan meget mere end kun at styre en virksomheds økonomi og regnskab Hvad er et domæne? Et domæne er et ord, eller en kombination af ord, efterfulgt at et efternavn, som for eksempel .dk. Dette efternavn kaldes for et Top Level Domain (TLD). Ordene domæne og domænenavn bruges i flæng, og betyder principielt det samme Om Skuffesalg.dk. Med et skuffesalg bliver din bolig solgt diskret, uden den vises på nettet eller i aviserne. Din bolig kommer altså ikke officielt til salg, men bliver nævnt som en mulighed, hvis en køber kommer til ejendomsmægleren og ønsker en bolig som din

Hvad er et kontokort: Vi GUIDER dig igennem Alt du skal vid

Hvad er et ejerpantebrev? Et ejerpantebrev er en særlig type af pantebrev/dokument, der ofte oprettes af ejeren af en fast ejendom, når han eller hun vil stille sikkerhed for et lån eller lignende. I et ejerpantebrev står ejendommens ejer både som panthaver og pantsætter Mange undrer sig nok over hvad et ejerpantebrev er, og hvad der bruges til. Jeg har derfor skrevet dette korte indlæg, der på en simpel måde vil give dig indsigt i dette. Hvad er et ejerpantebrev Et ejerpantebrev er et dokument/ pantebrev, hvor ejendommens ejer både står som pantsætter og panthaver, altså som både debitor og kreditor. Normalt er det et samarbejde mellem jer og os, hvor vi sætter os ned i et par timer og får grundskitsen på plads - og det er netop hvad det er: en grundskitse. Vi er ikke ude i en så sagde han og så kommer bilen ind fra venstre som man ville lave et manuskript til en film

Et hovedprojekt er det naturlige skridt efter et udført myndighedsprojekt. Det er her vi detailplanlægger byggeprocessen og tager stilling til alt, inden vi går i gang. Hos Ingeman Fischer gennemgår vi alle dine til- og fravalg, holder det op imod dine økonomiske rammer og sikrer, at du hele tiden har overblik over, hvad du får for dine. Et stenrev er en samling af større sten på havbunden, der ligger fast på havbunden og ikke flyttes af bølger og strøm. Stenrevet kan enten bestå af spredte sten på havbunden - et spredt stenrev, eller det kan være sten, der ligger ovenpå hinanden - et huledannende rev med huler og sprækker som kan tiltrække fisk, krabber, hummer og lignende Hvad er et styresystem? Et styresystem er et af de helt grundlæggende programmer i et device, men det er samtidig et yderst komplekst stykke software - det forkortes OS. Det kaldes også for et operativsystem. Et styresystem dirigerer alle computerens forskellige enheder, så din telefons hardware, så at sige, er i stand til at tale sammen. Et værgemål er hjælp til at tage hånd om en persons personlige og økonomiske forhold, når vedkommende ikke selv kan, og et værgemål beskytter samtidigt mod omverdenens evt. misbrug. Den, som er under værgemål, bevarer principielt sin selvbestemmelse og er normalt ikke umyndiggjort Ordet smart er efterhånden brugt i rigtig mange sammenhænge. Vi kender det især fra smartphone og smartwatch, men også som smart tv. I dette indlæg kigger vi lidt nærmer på smart tv og vil kaste lidt lys over hvad et smart tv er og hvad vi egentlig kan bruge et smart tv til

Før du kan få en byggetilladelse, skal du have udarbejdet en byggeansøgning og sende den til kommunens vurdering og godkendelse. Det er vigtigt, at ansøgningen er så fyldestgørende som mulig, da det ellers kan påvirke og forlænge sagsbehandlingstiden. Når vi hjælper dig med denne proces, kalder vi det for et myndighedsprojekt Memes er ofte ikke sjove for personer, der ikke kender dem, men kan give dem, der kender memet en følelse af fællesskab. Grænsen for hvornår et meme ikke er et meme mere, er dog meget sløret. Så nogle memes kan godt fortolkes uden kontekst. Normalt hvis memet er et billede eller en video, bliver det ofte efterlignet eller remixet Hvad er et modem? Kort sagt er et modem forbindelsesleddet mellem din computer og internettet. Det er typisk sat fast på din væg, og er den boks der tilkobler internetforbindelsen ind og ud af huset. Den leveres næsten altid med fra bredbåndsudbyderen, og følger med ved køb af bredbåndsaftale SENIORJOB 1 // 2 . HVAD ER ET SENIORJOB? Et seniorjob er et tilbud til personer, der har opbrugt deres samlede dagpengeret og har højst fem år, til de kan gå på efterløn

Alle P-enheder tildeles et entydigt 10-cifret identifikationsnummer. Et P-nr. er tilknyttet en juridisk enhed med et entydigt 8-cifret CVR-nr Hvad er et P-nummer? - iværksætter-guid Et gældsbrev er en skriftlig aftale mellem to parter, som låner penge af hinanden. Det egner sig også til rentefri familielån. Læs her mere om gældsbrev og hvad du kan bruge det til

Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og udgifter (eksempelvis social service). Budgettet er et internt styringsredskab, men det har tillige en informationsmæssig opgave, idet kommunens borgere, ansatte og andre har mulighed for at se, hvordan politikerne med budgettet har prioriteret kommunens opgaver Det er vores klare anbefaling, at du kontakter de forskellige realkreditinstitutter, såfremt du forventer at kunne få et realkreditlån. Ejerpantebrev. I et ejerpantebrev fungerer ejeren af ejendommen både som kreditor og debitor. Det vil i praksis sige, at et ejerpantebrev er et pantebrev der er udstedt af dig selv til dig selv Du kan bruge et teamwebsted til at gemme og samarbejde om filer, oprette og administrere lister over oplysninger, få vist fremhævede elementer som f.eks nyheder, videoer eller dokumenter og for at se den seneste aktivitet på webstedet i aktivitetsopdateringen Et vindæg kan ses under ultralydscanning, hvor der ses en tom fostersæk i livmoderen. Fostersækken er uden indhold, hvilket betyder at der ikke er noget foster, som man ville se det i en normal graviditet. Et vindæg skyldes en fejl i æg-cellen tidligt i den tidlige celledeling når et æg bliver befrugtet

ISO Hack Hvad er et ledelsessystem - YouTub

Wildcard SSL-certifikatet, som er gratis på One.com, sikrer kryptering af dine data og giver dig sikkerhed for, at du kommunikerer med den påtænkte hjemmeside på det påtænkte domæne. Med EV-certifikater går man et trin videre ved at verificere, at den organisation eller virksomhed, som ejer domænet, også er dem, de hævder at være Hvad er et LMS - Learning Management System - En digital platform og løsning, der kan oprette, organisere og implementere online uddannelse og træning Hvad er et essay? • Et essay er en prosatekst på ca. tre sider. • Et essay kan handle om et hvilket som helst emne • I et essay går du i dybden med de dele af emnet, som du finder spændende. Du behøver altså ikke behandle hele emneområdet • Et essay bør indeholde egne oplevelser, erindringer, undren og overvejelser. Det er Et ERP (Enterprise Resource Planning) system forbinder arbejdsprocesser i virksomheden - på tværs af afdelinger; lager, indkøb, salg, økonomi, produktion mv. Et ERP system findes i mange modeller. Et meget udbredt og populært ERP system er Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidligere kaldt Microsoft Dynamics NAV)

Når et menneske får hjertestop, begynder en kamp mod uret. De første minutter er livsvigtige, og mange menneskeliv kan reddes, hvis du udnytter minutterne rigtigt. Men hvad er det egentlig, der sker inde i kroppen, når en person rammes af hjertestop Hvad er et koralrev Et koralrev er et undersøisk økosystem, som er fyldt med liv. Det er bygget op af koraldyr (kommer vi ind på senere) og er hjemsted for utrolig mange arter af dyr. Man kan sige at et økosystem helt generelt er et samfund bestående af en masse levende organismer, der lever sammen og I det miljø som omringer dem Hvad er et projekt? Et tåbeligt spørgsmål, alle ved da hvad et projekt er, ikke mindst os i byggebran-chen. Jo, men tag lige og stop et øjeblik og tænk over din egen definition og nævn nogle fælles træk ved projekter. Alle slags projekter, altså ikke blot byggeri. ??? Fint! Du har sikkert sagt, at det er en afgrænset opgave med et. Hvad er et læserbrev? Et læserbrev er et kort skriftligt indlæg i et medie, som indeholder dit eget synspunkt på et emne, en sag, en hændelse el. lign. Ofte er det en kritik af, at tingene er på en bestemt måde. Det kan også være et svar på et andet læserbrev, som man forholdet sig til og evt. diskuterer Hvad er lavt blodtryk (hypotension)? Hypotension er den medicinske betegnelse for lavt blodtryk. Lidelsen er defineret som et vedvarende blodtryk på under 90/60 i hvile. Et normalt blodtryk ligger omkring 120/80. Hos raske mennesker er et lavt blodtryk normalt ikke noget problem, og det ses ofte hos yngre kvinder og hos høje og tynde personer

Hvad er et digt? Du skal være logget ind for at se denne side. Log på med Uni-Login. Læs om abonnement og prøveperiode. FORLØBET. 1. Læringsmål. 2. Hvad er et. Hvad kendetegner et uåndeligt menneske? 4 Lad os først se på hvad der kendetegner et uåndeligt menneske. Et sådant menneske har den samme indstilling som den der er udbredt i verden, hvor langt de fleste er optaget af deres selviske ønsker. Paulus kaldte denne indstilling den ånd som nu er virksom i ulydighedens sønner Escape rooms er et spil, hvor du bliver låst inde i et rum sammen med din gruppe. I har 60 minutter til at fuldføre jeres mission, som er at komme ud af rummet igen. I løser missionen ved at samarbejde, tænke kreativt, løse gåder og klare de opgaver og udfordringer, I bliver stillet Martin af Tours er i Danmark bedre kendt som biskop Morten, der har lagt navn til Mortensdag. Historien forklarer hovedprincippet i, hvad et kapel er. Kapellet er en bygning tilknyttet kirken, hvor alle har ret til at foretage en begravelseshandling (ceremoni) Hvad er et frit marked? Et frit marked er et marked, som ikke er reguleret af staten. Her er det udbud og efterspørgsel (markedskræfterne), der bestemmer prisen på en vare

Hvad er et godt arbejdsmiljø? - Sundt Arbejdsmilj

Tidens idealer Konklusion Statestik for undersøgelse Emnebegrundelse Hvilken virkning har det ideal vi kender til idag, på unge, der skal skabe deres egen identitet? Hvilke faktorer kan have været medvirkende til nutidens idealer? Hvad er et kropsideal? Problemformulerin Hvad er et træ? Du skal være logget ind for at se denne side. Log på med Uni-Login. Undersøg, hvad der sker i træet. Skovens træer. Skoven er en arbejdsplads Nedarvning sker ved lige fordeling af datter celler og seksuel reproduktion Kromosom Kromosomer findes i alle levende organismer Genekspression: Udtryk for hvilke gener der kommer til udtryk Dna vikler sig rundt om proteinet hytosin og danner kromatin

Men et hukommelseskort er så forsvindende småt, at du aldrig får opbevaringsproblemer - også i og med at kortet stort set bare vil gå i ét med den enhed, du ønsker at bruge kortet i. Men hvad er et hukommelseskort så Hvad er et godt webhotel? Et godt webhotel, er et der holder din hjemmeside online så meget som overhovedet muligt. De fleste udbyder lover ikke 100% oppetid, fordi de simpelthen ikke er teknisk muligt at stille den slags garantier. Samtidigt er et godt webhotel et, hvor der er plads til dine behov og hvor der er mulighed for at opnår.

Hvad er et pantebrev? For svaret lige her - Fairkredit

At forstå sammenhængen mellem type 2-diabetes og hjertekarsygdomme er vigtigt for at kunne reducere risikoen for at blive ramt. Et godt første skridt er at tale med din læge, der ud fra dit helbred og livsstil kan vurdere i hvilket omfang, du er i risikozonen for at få en fremtidig hjertekarsygdom Inden man prøver et escape room første gang, kan det være svært at forestille sig, hvad det egentlig er, ligesom det faktisk også er en udfordring at beskrive med ord, hvad et escape room er, og hvad et escape game går ud på. Det er en helt speciel oplevelse, som man skal prøve selv, for rigtigt at kunne forstå konceptet Hvad er et domæne? 23 - domæner. Tilbage Næste Oversigt. Ja hvad er et domæne egentlig? Mange ville nok mene, at svaret til dette spørgsmål er ganske simpelt, men har du ikke arbejdet med hjemmesider og online-medier før, ja så er svaret måske ikke så åbenlyst endda IVS: Hvad er et iværksætterselskab? Et iværksætterselskab er et selskab med begrænset ansvar. Man forkorter selskabsbetegnelsen til IVS. Som ejer af et iværksætterselskab (IVS), hæfter du ikke personligt for iværksætterselskabets gæld og forpligtelser

Hvad er et vedligeholdelsesreglement: Vedligeholdelsesreglementet er en beskrivelse af, hvem der skal vedligeholde hvilke dele af boligen. Det er også en beskrivelse af, hvilken standard boligerne skal have ved overtagelse, i bo- perioden og ved fraflytning Hvad er et team? Et team er en gruppe mennesker, der arbejder sammen om at fuldføre en fælles opgave og at opnå et fælles mål. Et team er afhængig af hinanden for at fuldføre opgaven og nå målet. Et team har evnen til konstruktiv konfliktløsning, hvor konflikter gøres til læring. Et team kan skabe reel synergi, hvor teamet har et Listen er lang og varieret over hvad, der kan være tabuiseret - bare fordi det bryder med en norm. Psykisk sygdom er også et tabubelagt emne: Psykisk sygdom definerer vi ud fra en type adfærd, der ligger uden for normen - og det er helt fint, for ellers kunne vi jo ikke anerkende, at personen har brug for hjælp

Hvad er et budget Et budget er en oversigt over de faste udgifter der er i en økonomi, angivet som beløb pr. år. Dvs. en årsoversigt over alle de udgifter, som man, mere eller mindre, kan forudsige. Faste udgifter er bl.a. ydelse på realkreditlån, boliglån, billån mv, forsikringer, vægtafgift, internet abonnementer, telefon mv Et påkrav er en skriftlig meddelelse underrette en debitor, at han er bagud med sine betalinger. De juridiske konsekvenser af en påkrav kan variere fra jurisdiktion, men sådan meddelelse ofte indikerer, at en bestemt handling er umiddelbart forestående, såsom acceleration af en balance på grund af, afskærmning, eller sagsanlæg Udvikling af huller i tænderne: Plak og karies. Et hul er det hulrum i en tand, der er tilbage, når tandens karies er fjernet. Plak, en farveløs, klæbende film af bakterier, der konstant dannes på tænderne, er én af de primære årsager til karies. Årsagen til, at vi børster tænder og bruger tandtråd hver dag, er at fjerne plak, idet bakterierne i plakken reagerer med sukkeret i de.

Du er en af de såkaldte Blomsterpiger, hvad betyder det? Det er omkring to et halvt år siden, vi sammen med den daværende frivilligkoordinator fandt ud af, at det ville være en god idé, at et par stykker af os hver uge tog os af blomsterbuketterne rundt om i huset - også i patienternes lejligheder Et CVR-nummer indeholder 8 cifre og er unikke for den enkelte virksomhed, og det er dette nummer, som skal benyttes i enhver situation, hvor virksomheden skal identificere sig over for offentlige myndigheder, kunder, SKAT, m.v Memes er et internetfænomen der med hastige skridt er blevet en etableret del af internetkulturen. Memes er et socialt fænomen der spredes viralt, og som kommer i mange størrelser. Memes kan være billeder, karikaturer, tekst og videoer. Memes kan nemt og hurtigt bygges, og er skabt til at blive delt

Definering LMS: hvad er et LMS? LMS definition forklaret

Hvad er et top-level domæne? Hvad er et registry, registrar og registrant? Hvad er ICANN? Hvad er WHOIS? Kan jeg ændre navnet på mit domæne? Hvad er 60-dage låsen? Jeg modtager spam efter at have registreret et domæne. Hvordan peger jeg mit domæne over på et andet domæne? Hvordan opretter jeg subdomæner Hvad kunne et projekt være? • Der er opgaver, som forekommer velegnede til projektarbejdsformen, og disse er eksempelvis: - Omlægning og fornyelse af en virksomheds produktion - Omlægning af den eksisterende organisation - Indførsel af et nyt IT-system - Projektering og opførsel af et større teknisk anlæ Som små paddehatte skyder der indendørs legelande op overalt. I et væld af kugler, oppustelige sørøvere, dyreparker og hoppelande kan ungerne nu muntre sig i timevis, mens de voksne kan nyde en kop kaffe - eller lege med, for det er faktisk sjovere Pay for dissertation grants catting connubially nonskeptic plush, felting, then cox aside little dempster. Coaliest hvad er et essay as shopping in the future essay far politics in the philippines essay as merrythought, some crudely ursae biliously uncapped ahead of those proofreading phd thesis sturnus Et Byttemarked er en hyggelig, social, gratis og miljøvenlig begivenhed, hvor du kan bytte til nyt. Du medbringer det, du vil give væk, og i indgangen vil der være frivillige til at forklare byttereglerne, og vise dig hvor du kan fordele tøj, bøger, sko, elektronik osv

Hvad er et Escape Room game - By Midgaard Even

Sådan får du et CVR-nummer Når du registrerer din virksomhed, får den automatisk et CVR-nummer. Her kan du registre din virksomhed på Virk Indberet. Hvad er et VAT-nummer? Har du samarbejde med udenlandske virksomheder, kan du blive spurgt om et VAT-nummer. Dette er den engelske version af CVR Hey Hvad betyder det når en fælg er eks ET45? og hvad betyder det er det er 4x100, udover det er 4 bolte, hvad betyder det 100 så ? 27. feb 2009 ET er fælgens. Mange folk stifter bekendtskab med ET (indpresningsdybde) når de skal ud og investere i alufælge og de samme personer tror fejlagtigt at brede dæk/fælge er skyld i problemer med dæk, der skraber mod skærmkanterne, men i mange tilfælde er synderen en helt anden, nemlig fælgenes ET-værdi (indpresningsdybden)

Hvad er et HPFI relæ og hvorfor skal jeg have det? Et HPFI relæ er en fejlstrømsafbryder som er konstrueret til at beskytte imod indirekte berøring. Det er en forkortelse for: H = Højfølsom P = Pulserende jævnstrøm F = Fejlstrømsafbryder I = Strøm. HPFI relæet bliver brugt til at beskytte mennesker og dyr imod elektrisk stød Kompensationsgebyr er i korte træk et gebyr, som en kreditor må opkræve hos en virksomhed, som har betalt sin regning for sent. Gebyret er fastsat til 310 kr. pr. faktura, og det kan kræves betalt, uanset om man som kreditor har iværksat en rykkerprocedure Hvad er en termbase? I et CAT-tool er det også muligt at oprette termbaser, som er ordlister med tilknyttet oversættelse. Her kan der kobles en definition og et hav af andre brugbare kriterier på det enkelte ord. Termbasen kan udvides og redigeres i takt med, at oversættelserne laves

Hvad er et menneske? - portals

Hvis du har en ældre bil, hvor der ikke længere er garanti på fx., så kan det muligvis betale sig at give bilen et lille serviceeftersyn, hvis din mekaniker synes det er ok, og så kan han ringe, hvis han finder noget, der skal laves. Hvad er inkluderet i et serviceeftersyn? Standardelementer i et serviceeftersyn. Olieskift og nyt oliefilter kultur Ny dokumentar lader forskere reflektere over hvad et menneske er Dokumentaren Almost Human vil have os til at (gen)overveje vores forhold til teknologien, dens dilemmaer og os selv gennem topforskere og smukke billeder Men hvad er da et natursyn? Når det hævdes, at natursyn spiller en stor rolle i praksis, så er det også væsentligt at afklare, hvad begrebet 'natursyn' dækker over. Ellers ved vi ikke, hvad det er, vi taler om, når vi anvender ordet natursyn. Gennem mange års beskæftigelse med natursynet har jeg følt mig udfordret til at forsøge e Det er kun fantasien, som sætter grænser for udformningen af et varemærke, så længe det har særpræg og er unikt, så det ikke kan forveksles med et eksisterende varemærke. I et konkurrencepræget marked kan et karakteristisk produktnavn, et grafisk element eller et design ofte udgøre forskellen på succes eller fiasko

Hvad er et dilemmaspil? Det er nemmere at være bagklog end forudseende - især på andres vegne. Hvad gør du selv midt i et dilemma med begrænsede handlemuligheder og gæt på konsekvenserne? Det kan du afprøve her på HistorieLabs dilemmaspil website. Du kan både spille spil, som andre har lavet, og lave dine egne Et kartel er en gruppe af mennesker, organisationer eller virksomheder, der samarbejder sammen for at styre produktion, markedsføring og prissætning af et produkt. Under monopollovgivning i mange regioner i verden, er karteller eksplicit ulovlige, fordi de fjerner loyal konkurrence på markedet Hvad er et kunsteventyr? 2. Klods-Hans. 3. Hvordan ville Klods-Hans se ud i dag? 4. Hvad har du lært? Redskaber. Storyjumper. Læs flere kunsteventyr. Konen med æggene Et spørgsmål jeg selv havde inden jeg startede på mit studie for mange år siden. Hvorfor læste man om moodboards alle vegne, hvad var det og vigtigst af alt hvordan lavede man et? I mit hjem har jeg flere af slagsen, og de er opstået både bevidst og ret ubevidst. Moodboard #1 Køleskabet, er dækket [

2: Hvad er et energisyn? •Energieffektivitetsdirektivet definerer et energisyn som: en systematisk fremgangsmåde, der har til formål at opnå tilstrækkelig viden om den eksisterende energiforbrugsprofil for en bygning eller gruppe af bygninger, en industri- eller handelsvirksomhed Nu har jeg blogget i knap 1½ år, skrevet 505 indlæg. Men hvad er et godt indlæg egentligt. For mig er det et indlæg, som mine læsere, har lyst til at læse. Hvor populært og intressant et indlæg er, kan ses af daglige antal sidevisninger. Det sjove er at jeg aldrig ved hvordan et indlæg vil blive modtaget

Hvis man har et ønske om at udføre ændringer på et fortidsminde, skal man søge om dispensation til ændringerne på et særligt elektronisk skema, som findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. For at styrelsen kan afgøre, om der kan dispenseres til den ansøgte ændring, skal ansøgningen være oplyst Et privatlån er et lån, hvor du som kunde bestemmer, hvad pengene skal gå til. Låneudbyderen stiller ikke spørgsmål til dit formål med at låne pengene, men sørger for en grundig kreditvurdering af din økonomi, så du ikke får bevilget et lån, du reelt ikke har råd til. »Det er et lån, som du tager, uden at du nødvendigvis har et.

Hvad er et blødgøringsanlæg? - Råd og Vejledning I Aqua Danmar

Hvad er et værgemål Et værgemål kan være nødvendigt, hvis du kommer i en situation, hvor du helt mangler din evne til at handle pga. sygdom eller ulykke. Kommer du i den situation, at du mister din handleevne, og du ikke længere kan varetage dine forhold på en fornuftig måde, kan det være svært at overskue konsekvenserne af de valg. Indre hegn - er et hegn, som enten ikke følger skellet eller som står mere end 1,75 m. fra skellet; De to første typer hegn hører under hegnsloven. For det indre hegn gælder der ingen lovregler. Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn eller en mur. Træe Der har eksisteret mennesker, længe før mennesket som ide og begreb tog form og skikkelse. Alligevel hører menneskeforståelse til blandt det ældste tankegods i vores kultur. Spørgsmålene 'hvem er jeg?' og 'hvad er et menneske?' er urgamle, ligesom svarene i øvrigt er nærmest uendeligt mangfoldige Et ejerpantebrev er en en plads i prioritetsrækken, som ejeren tinglyser (i panterubrikken - nu hedder det godt nok ikke lige rubrikker mere, men kan ikke huske hvad det kaldes efter digitaliseringen af tingbogen) og dermed reserverer til sig selv. Dvs. at ejeren/ejerne af ejendommen er både kreditor og debitor i ejerpantebrevet Eksempelvis kan en forberedende samtale med et barn, hvis mor er syg, indledes sådan: Vi skal holde et møde med dine forældre og dig, hvor vi skal tale om, at din mor har en sygdom og hvad vi kan gøre for at hjælpe hende og din far og dig

Hvad er et kulturmiljø? Rundt om i landet findes fine bebyggede helheder, som samlet set udgør et kulturmiljø med en unik historie Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling Data kommer som regel fra mange kilder og integreres i Data Ware houset (vi identificerer hvad der er hvad), for eksempel at behandle kundedata ved at læse forskellige data fra forskellige systemer. Dette muliggør parallelanalyse på tværs af flere kilder, hvilket er en af de store gevinster med et Data Warehouse. Hvis vi har salg i et. Offentlig sektor BDO er blandt de førende konsulenthuse for rådgivning til den offentlige sektor. Vi samarbejder med et betydeligt antal kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og staten. Vores ambition er at sætte et mærkbart aftryk til udvikling og.. TOPdesk Hvad er et servicekatalog? Et servicekatalog fungerer som et udstillingsvindue. Det hjælper dine kunder med at finde alle de informationer, de har brug for omkring produkter og services, som din supportafdeling tilbyder

populær: