Home

Delir livstruende

Se rusere for den østeuropeiske folkegruppen. Rus er en betegnelse på de mentale og fysiske tilstandene som oppstår når en person er ruset, enten på kjemiske rusmidler eller av naturlige årsaker som aktiverer de samme deler av hjernen Hyponatriæmi betyder for lidt salt i kropsvæsken. Hyponatriæmi kan opstå hos personer med kronisk hjerte-, lever- eller nyresvigt, men opstår hyppigt hos personer, der får vanddrivende medicin samt i forbindelse med varme og sportsudøvels

Tanken om museum har vore tenkt lenge. Gode krefter har vore i aktivitet i ei årrekkje, og har fått kunnig assistanse av Sunnhordaland museum. Helse Fonna og Hordaland Fylkeskommune har også bidrege Dosering Total døgndose bør ikke overstige 16 mg (8 tabletter/80 ml mikstur). Akutt diaré: Behandlingen innledes med 4 mg (2 tabletter/20 ml mikstur). Deretter individuell dosering, alt etter hvor alvorlig diaréen er, forslagsvis 2 mg (1 tablett/10 ml mikstur) etter hver løs avføring Forsiktighetsregler Behandlingen er kun symptomatisk. Underliggende sykdom skal utredes og behandles når dette er mulig. Væske- og elektrolyttbalanse: Ved forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen hos personer med alvorlig diaré, bør tilførsel av væske og elektrolytter vurderes

Rus - Wikipedi

Siden falsk kokain ofte er tilsatt andre stoffer som gir en liknende lokalbedøvede effekt som kokain (f. eks. lidokain), og de samme fyllstoffene som ekte kokain, er det ikke tilstrekkelig å prøvesmake stoffet for å vite om det er ekte vare Godkendte retningslinjer. Bemærk: Du kan sortere oversigten, ved at klikke på overskrifterne: Godkendt: Et klik og de sorteres efter ældste retningslinjer først - to klik og de sorteres efter nyeste retningslinje først Forekomst. Cirka 4% af akut indlagte medicinske patienter har P-natrium <130 mmol/L1-3. Årsager til hyponatriæmi er mange og ofte er flere til stede samtidig (SIADH, Hjerte, nyre eller leverinsufficiens, medikamina (thiazider), hypovolæmi samt alkohol, hyperglylæmi og polydipsi2), hvilket vanskeliggør diagnostik og behandling

Patienthåndbogen - Hyponatriæmi - sundhed

  1. § 3. Helsedirektoratet. Direktoratet skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen. For å bidra til enhetlig spesialistutdanning innen allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin kan direktoratet blant annet gi anbefalinger om utarbeidelse av og innhold i utdanningsvirksomhetenes utdanningsplaner
  2. Museet - Valestifting
  3. Imodium «McNeil» - Felleskataloge
  4. Imodium Comp «McNeil» - Felleskataloge
  5. Kokain — Rusopplysninge
  6. Godkendte retningslinjer - Center for Kliniske Retningslinje
  7. NBV Endokrinologi: Hyponatriæmi - endocrinology

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for

populær: